Hikikomori er et sosialt/asosialt fenomen (stryk det som ikke passer) som refererer til individer, flest unge voksne, som trekker seg fra det sosiale liv og isolerer seg i lengre perioder, noen ganger i årevis. 

To prosent arbeidsføre mennesker

Ifølge en undersøkelse i regi av japanske myndigheter lever nesten halvannen million arbeidsføre japanere som hikikomori, hvilket de definerer som mennesker som har isolert seg i minst seks måneder. Rundt tyve prosent av tilfellene tilskrives isolasjonen utløst av covid 19-tiltakene.

Fenomenet er blitt stadig mer utbredt i Japan. Undersøkelsen fra november ifjor omfattet 30.000 mennesker i alderen ti til 69 år. Den viser at hikikomori i aldersgruppen 15 til 62 år omfatter hele to prosent av befolkningen. 

Problemer i forholdet

Et stort antall hikikomorier oppgir at de begynte å trekke seg tilbake fra samfunnet på grunn av problemer i forholdet eller etter å ha mistet eller sluttet i jobben. 

Blant personer i alderen 40 til 64 år oppgir 44,5 prosent at oppførselen deres ble utløst av å slutte i jobben. 20,6 prosent viste til korona-nedstengningene som utløsende årsak. 

Virtuell samling

Det store antall mennesker som lever som «urbane huleboere» har fått lokale myndigheter i deler av Japan til å gripe inn. Bydelen Edogawa i Tokyo vil fra juni iår arrangere virtuelle samlinger for hikikomori i metaverset, en plattform for sosial interaksjon på internett hvor brukerne opptrer gjennom sin personlige avatar* i en computergenerert, tredimensjonal verden. 

Bare i Edogawa anslår de at det er mer enn 9000 mennesker som beskriver seg selv som hikikomori, blant andre unge mennesker som har gitt opp studiene. 

Hikikomori er assosiert med følelse av angst, depresjon og sosiale fobier som antas å være en reaksjon på det press høye akademiske forventninger, konkurranse og sosiale forhåpninger pålegger dagens samfunnsmedlemmer. 

Reintegrasjonsevnen svekkes

Konsekvensene av hikikomori er betydelig for både den enkelte berørte og kretsen rundt ham, og også for samfunnet som helhet. Sosial isolasjon kan skade det psykiske velbefinnende og forverre eventuelle psykiske plager som depresjon og angst. Evnen til å reintegrere seg i samfunnet forventes å svekkes etter lengre isolasjon.

Hikikomori kan også ha langsiktige effekter på den enkeltes sosiale og økonomiske utsikter og gjøre det vanskeligere senere å finne arbeid eller danne relasjoner. 

Symptom på sosiale problemer

I Japan betraktes hikikomori som et symptom på et bredt spekter av sosiale problemer som i tillegg til høye nivåer av stress, økonomisk konkurranse og et krevende utdannelsessystem, inkluderer mangel på sosiale støttenettverk og en følelse av å være frakoblet det helhetlige samfunn.

Økningen av hikikomori blir også kjedet sammen med nedbrytningen av tradisjonelle familiestrukturer og samfunnsbånd.

Demografiske utfordringer

Fenomenet har vært assosiert med økonomisk stagnasjon, men kan også bevirke redusert økonomisk produktivitet. I tillegg løses ikke problemer knyttet til en aldrende befolkning og synkende fødselsrate, ved sosial isolasjon.

*Avatar

Avatar (fra sanskrit अवतार, avatāra) er i hinduismen en guds legemliggjøring som dyr eller menneske. I dataverdenen ble begrepet adoptert av tidlige dataspill som en grafisk representasjon av en spiller eller databruker.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok eller som e-bok!

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.