Kjære Eirik Løkke, Hilmar Mjelde og Sofie Høgestøl med flere:

Jeg leser på Document i dag at du, Løkke, sier at Trump appellerer til det verste i amerikanerne. Mener du denne flotte, glade, og håpefulle damen?

Foto: Elisabeth Rooney, Trump Rally, Palm Beach Gardens, Florida, 30. oktober 2020

Mjelde, du tror kanskje at offentlig agitasjon og gatemobilisering blir en sentral del av forsvarsstrategien til Trump? Omfanget av dette er uvisst.

Tenker du da at denne stolte patrioten, som var med på å bygge opp det landet han elsker over alt, vil agitere offentlig og mobilisere til voldelige demonstrasjoner i gatene?

Foto: Elisabeth Rooney, Trump Rally, Palm Beach Gardens, Florida, 30. otober 2020

Mens du, Høgestøl, sier at det allerede diskuteres i amerikanske medier hvor potensielt farlig uttalelsene til Trump blir. – Han oppfordret også til protester 6. januar 2021, sa du. Hvis du er USA-ekspert, Høgestøl, burde du vite at presidenten ba sine tilhengere om å protestere «fredelig og patriotisk» ved Capitol.

Det har ingen av dere eksperter uttalt i mediene. I stedet siterer dere deler av hans tale, utelater viktig informasjon og lager et eget narrativ for å støtte historien dere ønsker å formidle til det norske folk.

Akkurat som Demokratene under Donald Trumps andre riksrettssak 9. februar 2021, hvor de utelot opptaket som viser at Trump oppfordret sine støttespillere 6. januar til «fredelig og patriotisk gjøre sin stemme hørt». Til og med venstrevridde faktasjekkere som Snopes måtte innrømme at det var sant. Det samme gjentok seg under 6. januar-komitéen.

You’re all in it together.

Dere er alle selverklærte USA-eksperter og bruker flittig norske medier som støtter samme venstrevridde ideologi som dere selv er tilhenger av. Det er et svik mot det norske folk og et svik mot amerikanere, eksempelvis den svarte damen på dette bildet, som dere fremstiller som en versting. Dere formidler et Amerika vi ikke kjenner oss igjen i.

Denne damen har altså Trump appellert til. Dere har samme oppfatning som Bidens: Hvis hun ikke er for ham som president, er hun ikke svart. Sisters for Trump, kalte hun sin grasrotbevegelse, mens hun i Norge betegnes som en versting. Hun ønsker det beste for sin datter på bildet hun hadde med seg. Det fikk vi ikke under Biden.

Foto: Elisabeth Rooney, 22. oktober 2020.

Dere støtter et propagandaapparat, og som Rustad skriver, fremstiller dere Trump og hans velgere som en sekt som representerer det onde, og det onde skal man ikke forstå; man skal kvitte seg med det. Rustad skriver også at Løkkes påstand om at Trump appellerer til det verste i amerikanerne, er en utrolig uttalelse.

Det synes jeg også, og jeg forstår ikke hvordan norske USA-eksperter og journalister kan ha så mye forakt og hat mot nesten 80 millioner amerikanere; for det meste flotte, hardtarbeidende, patriotiske mennesker som har ett mål i livet: å ta vare på sin familie, sitt land og sin tro. Som denne damen og hennes barnebarn.

Foto: Elisabeth Rooney, Trump Rally, Palm Beach Gardens, Florida, 30. oktober 2020.

Hva mener du forresten med at Trump appellerer til det verste i amerikanerne, Løkke? Tenker du på dem som «stormet» Kongressen 6. januar? Eller er det andre grunner?

Hvis det er dem som stormet Kongressen, utgjør disse 0,0027027027 prosent av 74 millioner «fans» som stemte på Trump i 2020. Mange av de rundt 2000 som befant seg der den 6. januar, var dessuten på feil sted til feil tid.

Det betyr ikke at vi støtter stormingen, men vi som er litt oppegående, vet at historien om den verste hendelsen i USA siden 1814, da Britiske tropper brente føderale bygninger i Washington, D.C. – inkludert Det hvite hus og Capitol –, er en helt annen enn den som er fremstilt av mediene.

«Mobben», som de kalles, er ikke typisk for tilhengerskaren til Trump, eller burde jeg si kultmedlemmene? For dere fremstiller oss som en kult, noe den virkelige USA-eksperten Hans Rustad påpeker.

Dette patrotiske paret er medlemmer av Trumps kult. 

Foto: Elisabeth Rooney, rally for Trump og DeSantis, september 2020.

Du,  Mjelde, sier at Trump mobiliserer tilhengerskaren sin til en slags offentlig kamp mot påtalemyndigheten og sine politiske motstandere i det som den tidligere presidenten kaller «den dype staten».

Hvis dere hadde satt dere inn i hva som virkelig foregår her i USA, hadde dere kanskje sett at venstresiden og «den dype staten» er i ferd med å forvandle det landet vi alle har elsket på både godt og vondt til det ugjenkjennelige.

Vi ønsker ikke ødeleggende sosialisme i USA, for hadde dere åpnet øynene deres, hadde dere sett at Norge er på vei mot stupet og at Sverige allerede er der. Hvorfor ønsker dere det samme for USA?

Foto: Elisabeth Rooney, Trump Rally, Palm Beach Gardens, Florida, 30. oktober 2020.

Hans Rustad avlutter artikkelen med at i Demokratenes Amerika er Trump rettsløs, og det er han også i norsk presse:

Det finnes intet spor av at han har vært stilt for riksrett to ganger uten å bli dømt. Norsk presse preges snarere av samme holdning som Demokratene: Nå må han endelig tas, som om han var et stykke vilt som må nedlegges.

Den som leser norsk presses dekning av Trump siden 2016, vil se en bevegelse i retning av at «noen snart må se å stoppe ham».

Selv har jeg fulgt med på dekningen av Trump og hans velgere i norsk presse siden 2016. Jeg vet hvordan det er å bli indoktrinert, for jeg var det selv og stemte ikke på Donald Trump. Det tok ikke lang tid før jeg så hva han fikk til for landet, men lenge ville jeg ikke innrømme dette og fulgte slavisk med i venstrevridde medier både i USA og Norge.

Jeg forstår ikke hvordan dere USA-eksperter og journalister med god samvittighet kan fortsette svartmalingen av halve Amerika. Som disse flotte patriotene jeg kjenner fra nabolaget.

Foto: Elisabeth Rooney, 21. september 2020.

I dag er jeg utrolig takknemlig for at jeg våknet og så skriften på veggen. Konservative amerikanere er noe av de flotteste menneskene i USA. De er ikke ute etter å ødelegge sitt land og forandre det til det ugjenkjennelige. Men dét er venstresiden, som er de virkelige verstingene.

Mjelde, du sier at dere får ha is i magen, og du kan også se for deg at det ikke blir opptøyer. Begrunnelsen din er like arrogant som måten dere fremstiller Trump-fansen på. – Den omfattende straffeforfølgingen av dem som stormet Kongressen, kan virke avskrekkende.

Kanskje du, Løkke, og Mjelde og Høgestøl, kunne ta dere tid til å se videoen jeg lastet opp på YouTube i dag. Min mann laget den noen dager før valget i 2020, da vi var på support-rally for Trump. De som stormet Kongressen, var som nevnt ovenfor en brøkdel av Trump-supportere som ønsket at Amerika skulle bli Great Again. 

Den omfattende (og uamerikanske) straffeforfølgelsen har ingenting å gjøre med at det ikke blir opptøyer. For det er nemlig ikke typisk at konservative MAGA-supportere har stilt opp i voldelige demonstrasjoner, slik som BLM-fansen og Antifa-verstingene. Så vidt jeg vet, har det skjedd én gang: 6. januar 2021.

Men det vil man ikke få vite hvis man hører på dere USA-eksperter eller leser norske medier.

Kjøp bøker fra Document Forlag!

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.