Medier flest prater fortsatt om long-covid som noe man vet hovedsakelig skyldes covid-19, og som vaksinen kan forhindre. Er dette så selvfølgelig som man gir inntrykk av?

Mediene nevner ikke denne åpenbare mistanken i artikler om long-covid, slik som i Nettavisen i januar om “Ingrid (42)”. Skrikende tabuer av dette kaliberet sannsynliggjør selve tabuet som elefanten i rommet.

Norske myndigheter skjuler data de sitter på. For eksempel vaksinestatus på de med registrert long-covid. Slike tall kunne ha frifunnet vaksinen som mistenkt. Når disse gjemmes er det grunn til å tro at de viser økt fare for long-covid hvis man er vaksinert, og at de dermed ville sannsynliggjort at vaksinen er årsaken.

Det er ingen hemmelighet at fastleger sliter med å skille mellom long-covid og kronisk utmattelsessyndrom (ME). Nylig fikk en sykepleier for første gang erstatning for å ha fått ME etter Pandemrix-vaksine-skandalen i 2009. Hvis det tar så lang tid før man anerkjenner vaksine-indusert ME også denne gang (12 år), kan man forvente at vaksinen feilaktig vil slippe skyld i lang tid fremover p.g.a. misvisende long-covid-diagnoser.

Hvis covid-19-syndromet potensielt er den primære driveren av long-covid, er det svært sannsynlig at det indirekte er vaksinen som er årsaken likevel. Jeg refererer her til en artikkel i Wall Street Journal som presenterer forskning som viser mekanismer ved vaksinen som gjør den til den nåværende driveren av pandemien. Hvis vaksinen gir mer covid-19, er den selvsagt indirekte årsak til mer covid-19-indusert long-covid.

Det er fire hovedhypoteser om mekanismene ved long-covid:

  1. Virale reservoarer, eller områder i kroppen hvor Sars-CoV-2 vedvarer selv etter at den første infeksjonen ser ut til å ha forsvunnet.
  2. Autoimmunitet, som betyr at immunsystemet kan være dysregulert etter Covid og kan reagere mot kroppens egne komponenter.
  3. Latent virusaktivering, som betyr at virus som ligger i dvale i kroppen, som Epstein-Barr eller herpes, kan utløses av Covid.
  4. Muligheten for at langvarig betennelse som oppstår fra Covid forårsaker vevsskade.

Både inflammasjon, autoimmunitet og såkalte opportunistiske virusutbrudd er mekanismer i disse hovedhypotesene og var også mekanismer noen av verdens fremste forskere advarte på forhånd mot at vaksinen kunne føre til. Blant annet gjennom spikeproteinet som jo celler i kroppen produserer, selv etter vaksinens gen-kode-instrukser til ribosomene.

En dansk studie viser at 30% av de med long-covid ikke hadde hatt covid-19 (målt ved antistoffer i blodet), noe som sannsynliggjør en annen faktor som hoved-driver, hvilket selvsagt kan være mRNA-vaksinen som opptrer i tidsrelasjon til forekomst av long-covid.

Har lignende skjedd før?

Smittevernlege Dagfinn Haarr mente etter svineinfluensa-bedraget i 2009 at:

– Det er grunn til å diskutere hvorvidt legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline har lurt helsemyndighetene.

På spørsmål om man har grunn til å stole på helsemyndighetene svarte smittevernlegen.

– Nei, de må tenke selv, også.

Myndighetene neppe lurt denne gang

Skulle ønske vi kunne sagt også denne gang at myndighetene har blitt lurt av legemiddelgigantene, for da kunne vi håpet at de gjorde så godt de kunne tross alt. Men det er neppe tilfelle.

De har gjemt, og gjemmer statistikk og informasjon som man i et demokrati normalt har transparens i. Helseminister Kjerkol har nektet å regne på risk vs nytte. Myndighetene har innført noe som er autoritært og totalitært, med mer sensur av faglig medisinsk motstand og mer mediekontroll gjennom selektive støtteordninger.

De har fjernet de lovfestede sikkerhetsmekanismene i samfunnet som skal passe på dem hvis de blir korrumperte og løgnaktige slik som dynamikken alltid har vært i makteliter som ikke holdes i ørene av arbeidsgiveren (folket).

Myndighetene må være klar over at deres politikk ikke bare fører befolkningen bak lyset, men at den også bidrar til å gjøre folk sykere. Hvis dette stemmer, passer det perfekt med resten; at de har blitt mer autoritære, totalitære og innført mer sensur.

Professor og overlege ved Haukeland, Halvor Næss sier det slik: Ekstremister har overtatt staten og «det politiske sentrum».

Innlegget ble først publisert på forfatterens egen Substack-side, og er gjengitt med forfatterens velvillige tillatelse.

Les også:

Norsk studie om langtidsvirkninger av covid overrasker forskere

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.