Eksempel på vei med nokså akutt utbedringsbehov. Foto: Eugen Hammer/Gjesdalbuen / NTB

Kostnadene til veibygging og vedlikehold har økt mye mer enn prisveksten ellers i samfunnet. Derfor blir det stadig mindre igjen til å utbedre og bygge veier.

Norge er fullt av skisser og visjoner til nye og bedre veier, og eksiterende veier lider i økende grad av dårlig vedlikehold.

Nå hevdes det at dette skyldes en unormalt høy prisvekst knyttet til nettopp denne sektoren, noe som gjør at fylkenes veimidler ikke er i nærheten av å kunne dekket de behovene som finnes.

NTB melder om saken.

Naf mener det mangler 700 millioner kroner i første omgang, bare for å løse de mest akutte oppgavene:.

– For å unngå full brems i vedlikehold og fornying av veiene utover året, må fylkene få trygghet for at de får dekket de økte kostnadene, sier pressesjef i Naf, Ingunn Handagard, til Nationen.

Fra 2021 til 2022 økte kostnadene i veisektoren med 12,3 prosent. Det er mer enn dobbelt så høyt som prisstigningen på 5,8 prosent, skriver avisen.

– Når tallene fra SSB nå viser at kostnadene til veibygging og vedlikehold har økt betydelig mer enn prisveksten ellers i samfunnet, er det helt nødvendig at regjeringa blar opp nær 700 millioner kroner ekstra for at fylkene skal kunne holde takten oppe på vedlikehold og fornying i 2023, sier Handagard.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har tidligere varslet at regjeringa jobber med en pris- og lønnsjustering av statsbudsjettet for 2023.

Midler til vedlikehold av fylkesveiene kommer gjennom overføringer fra staten til fylkene, både som øremerkede midler til vei, og som frie midler til fylkene. De frie midlene kan fylkene selv velge hva de vil bruke på, inkludert veivedlikehold.

I 2021 brukte fylkene 19,9 milliarder kroner på vei, hvorav rundt fire milliarder gikk til vedlikehold.

Mye handler også om hvordan veimidlene disponeres.

Mange steder i landet, som i Oslo, har man sett at store deler av budsjettene har blitt brukt til bygging og senere vedlikehold av sykkelveier det knapt finnes noe dokumentert behov for.

I hovedstaden har dette skjedd i regi av det omstridte rødgrønne byrådet, som på sentrale områder i praksis er ledet av minipartiet MDG med forsvinnende liten støtte av befolkningen i ryggen.

Dette skjer samtidig som det ordinære veinettet forfaller og formelig skriker etter midler til vedlikehold, utbedring og fornyelse.

Les også: 

Oslo-vanviddet: Bygger nye sykkelveier der det er sykkelveier fra før

 

Bestill fra Document forlag:
Kjøp Kents bok her!

Kjøp gode bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.