To døgns åpenbart paniske overlegninger tvang i går Statnett til en taktisk retrett, høyst sannsynlig etter at Documents avsløring av strømskandalen på Værøy blåste ut sikringene og mørkla statsbyråkratiets innerste katakomber – like effektivt som storm og snø fra nordvest i gamle dager la kraftlinjene flate i fjellskjæringene på Vestvågøy.

Lofoten Biomarines hypermoderne 500 millioners proteinfabrikk får strøm i henhold til selskapets skriftlige avtale med Lofotkraft – til tross for at Statnett to dager tidligere hadde kansellert avtalen fordi anlegget angivelig ikke var «grønt» nok.

«Bråmodning» for fabrikken

«Ja, vi har fått en SMS som sier at fabrikken likevel er moden nok til å få strøm – hva nå enn det måtte bety», sier administrerende direktør i eierselskapet Lofoten Viking, Arne Mathisen, til Document. «Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Vi inngikk i fjor en bunnsolid, skriftlig avtale om årlig levering av åtte megawatt strøm, og vi har betalt vårt bidrag til nye kraftlinjer med 20–30 millioner kroner. Linjene er lagt, og fabrikken vil om få uker være i full drift. Så fikk vi plutselig en muntlig sjokkmelding der avtalen ble sagt opp med øyeblikkelig virkning, fordi Statnett plutselig hadde fått det for seg at fiskeri og oppdrett ikke lenger betraktes som «grønne» næringer.»

SKANDALØS: Administrerende direktør Arne Mathisen i den meget suksessrike og moderne Værøy-bedriften Lofoten Viking mener at Statnetts forsøk på å stemple fiskeri- og oppdrettsnæringen som ikke «grønn» nok til å få strøm, er en skandale. Foto: Lofotkraft.

Profilert leder

Mathisen er en av de mest profilerte og erfarne lederne i en bedrift som har vært under kontinuerlig omstilling og år etter år har levert solide resultater – uten statsstøtte. Han er ikke mye imponert over Statnetts opptreden.

«Etter hardt press gjorde statsselskapet plutselig og uten nærmere forklaringer en total helomvending. Anlegget var brått blitt «modent nok» til å få tilgang til elektrisitet – tross avslaget to dager tidligere. Saksbehandlingen er mildt sagt sjokkerende for en etat som vil bli tatt seriøst. Ingenting foreligger skriftlig. Ingen vet hvilken legal hjemmel kraftselskapene har for å konstruere en trussel mot en hel næring i den «grønne» frelsens navn. Hvor amatørmessig er det tillatt å opptre? Vet de ingenting om hvor intenst vi jobber med bærekraft og rene produkter fra et rent hav? Man må virkelig spørre om vi er på vei til å bli en bananrepublikk der byråkratiet kan herje som de vil.»

Ubesvarte spørsmål

Statkrafts, Statnetts og regjeringens opptreden i saken etterlater en rekke ubehagelige og så langt ubesvarte spørsmål. Mens den gjeldende energiloven, slik den er vedtatt av Stortinget, forutsetter likebehandling av landets strømkunder, synes Statnett her å være tatt på fersk gjerning i et obskurt forsøk på å omgå loven og innføre et hemmelig straffesystem med klare paralleller til det kinesiske kommunistpartiets sosiale kontrollsystem: Er en bedrift ikke «grønn» nok etter undergangsfantastenes mening, skal den heller ikke få strøm – selv om den ligger i Nord-Norge, der vinteren ofte rår i åtte måneder med storm, snø og frost.

FAMØST BREV: Utdrag av det famøse brevet som ble sendt fra Statnett til Lofotkraft og muligens resten av Nord-Norges kraft- og nettselskaper i ulike varianter den 2. januar 2023 og unntatt offentlighet. Saksbehandlernes drømmeverden, antakelig stimulert av frykten for at jorden skal gå under i ild og svovel rundt år 2030, viser med all mulig tydelighet at det er ladestasjoner for elektriske biler og ferger, fyllestasjoner for hydrogen og elektrifisering av flyplasser som skal prioriteres foran alt annet.

Dårlig harmoni

Saksbehandlerens fromme forsikring i utdragets siste linje om at Statnett fortsatt følger energilovens krav til «likebehandling, nøytralitet og objektivitet», harmoniserer dårlig med prioriteringslisten, som synes å favorisere ladestasjoner for elbiler på Kvænangsfjellet og Sennalandet fremfor kjøleanlegg i Torsvåg og Gamvik.

ET SAMFUNN AV VERDISKAPERE: At det meget produktive fiskeværet Værøy i Lofoten skulle stemples som ikke «grønt» nok for ansiktsløse byråkrater i Oslo, er kommet som et sjokk på mange. Skal virkelig fantaster og drømmere uten erfaring fra kystens arbeidsliv bestemme hvilke bedrifter og samfunn som skal leve og hvilke som skal dø – fordi de har kontroll over strømbryteren? Det er et samfunn der Kamerat Napoleon ville ha følt seg hjemme. Foto: Lofoten Viking.

At brevet samtidig ble brukt til å kansellere Lofoten Biomarines avtale om åtte megawatt elektrisk kraft til selskapets nye proteinfabrikk fordi Statnett angivelig ikke lenger anså fiskeindustri og lakseoppdrett som «grønne» næringer, har fått alarmen til å gå langs hele kysten. For alle som kan lese mellom linjene, er det åpenbart at Statnetts byråkrater i bakværelsene nærmest sikler ved tanken på at en ny energikommisjon skal foreslå «prioritering av ulike kundegrupper» (se utdragets nest siste linje). Det vil åpne for en ny og vidunderlig verden av vilkårlighet, fjernstyring på uklare premisser og vennskapskorrupsjon av den særnorske typen – alt kamuflert som et forsvar mot Armageddon.

Vil hodene rulle?

I et samfunn der vanlige regler for ansvar fortsatt gjelder, ville en levende politisk opposisjon for lengst ha forlangt en full granskning av hva som egentlig foregår i den omtalte energikommisjonen, som skal legge fram sin rapport om en drøy uke, den 1. februar, og en full utlufting og hoderulling i Statkraft, Statnett og de ansvarlige departementene, som formodentlig er Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Naina Helen Jåma / NTB Kommunikasjon og Cecilie Stuedal – begge via regjeringen.no

Uavhengige jurister bør granske om Statnett har satt seg ut over gjeldende energilov. De bør også vurdere om bruk av muntlige beskjeder og SMS i stedet for brev med skriftlige begrunnelser og klare henvisninger til det legale fundamentet er en akseptabel arbeidsmetode i et liberalt demokrati.

I siviliserte rettssamfunn er det også slik at ansvar skjærer gjennom. Feil som måtte bli begått i underetasjene, rammer dem som sitter på toppen. Til sjuende og sist må ansvaret plasseres der det hører hjemme. Det er hos de to statsrådene med ansvar for saksområdet, energi og de grønne og moteriktige ideene som i øyeblikket har hegemoniet, altså hos energiminister Terje Aasland og klimaminister Espen Barth Eide, som i øyeblikket frelser verden blant kanapé-aristokratiet i Davos.

Så sørgelige som tilstandene for tiden er i kongeriket, tror jeg ingen bookmaker ville gi særlig høye odds for at noe vil skje. Hvis Jorden skal reddes fra en total undergang i ild, svovel og tsunami-lignende oversvømmelser i 2032, kan man ikke plage den nye politiske elitens brannkorps med demokratiske spilleregler og bakstreversk tankegods av avleggs karakter.

Som den kinesiske vismannen formann Mao uttrykte det: «La tusen private jetmaskiner fly. La bankettsalens kandelabre reflekteres i glass av krystall og bestikk av sølv. En tsunami av champagne for de få er bedre enn en tsunami av frihet for de mange.»

Sånn kan skyld plasseres

I Oslo i mellomtiden brukte Statnett 20 timer på å besvare følgende spørsmål fra Document: «Betyr dagens beskjed til Lofoten Biomarne om at de likevel får strøm, at Statnett har slått full retrett og ikke vil gjennomføre det som oppfattes som et forsøk på boikott av fiskeindustri og oppdrettsanlegg som i Statnetts eiendommelige verden ikke ansees som grønne nok?»

Statnetts svar fra en informasjonsmedarbeider lød som følger: «Statnett har denne uken mottatt oppdatert og utfyllende informasjon om Lofoten Biomarine fra Elmea AS (Lofotkrafts nettselskap, Doc’s anm.) Statnett plikter til enhver tid å gjøre vurderinger basert på mottatte underlag fra nettselskap. Vi har etter en samlet vurdering av saken, inkludert den nye informasjonen, konkludert med at prosjektet kan få tilknytning (til strømnettet, Doc’s anm.) Hadde vi tidligere kjent til informasjonen vi mottok fra nettselskapet denne uken, ville prosjektet fått tilknytning.»

Det var det vi visste. Nordlændingan må ta seg sammen og gi de «grønne» frelserne full informasjon. Bare tenk på hvilke katastrofer som vil kunne utspille seg på Ifjordfjellet i Midt-Finnmark. En genialt uttenkt ladestasjon for elektriske biler kunne ha havnet i Forbannervika i stedet for Tarmfjorden. Hva ville ikke det ha kunnet bety for Statnetts redningsverk?

 

Kjøp billetter til Document-møtet i Oslo den 26. januar her.

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.