Nær sørspissen av Vietnam ligger Bac Lieu-provinsen, hvor hele den 56 km lange kystlinjen er fylt opp med vindmølleparker.

Fiskelandsbyen er en av Vietnams prøvekaniner innen fornybar energi i landets søken etter å redusere sin avhengighet av kull og gass.

I dag har provinsen 10 vindmølleparker, hvorav to er under bygging.

Åtte av disse vindparkene ligger nær land, ikke mer enn seks nautiske mil (ca. 11 km) fra land. De to andre er innenlands. Det er ikke planlagt noen havvindparker i Bac Lieu.

Ifølge statistikk fra Nærings- og handelsdepartementet og de provinsielle folkekomiteene, vil om lag 81 prosent av vindparkene som skal bygges i sør være nært land.

Årsakene til dette skal være halverte kostnader, men allikevel den samme kraftproduksjonen.

Men vindmølleparkene har også påvirket levebrødet til fiskersamfunn. Siden fiskere ikke har lov til å fiske i havområder som er tildelt av de lokale myndighetene til vindmølleparker, og mer enn halvparten av fiskebåtene i det meste av Mekong-deltaet kun er egnet for fiske nær kysten, har fiskerne sett inntektene sine regelrett forsvinne.

I Bac Lieu-provinsen er over 60 prosent av fiskefartøyene som er i drift berørt av dette.

Det har heller ikke vært noe forskning på hvordan økosystemene i området vil påvirkes av vindmølleparkene. Da provinsen konsulterte eksperter og myndigheter om vindmølleparkene, var vindkraft noe nytt og rekkevidden av inngrep i naturen fortsatt ukjent.

G7-landene avtaler finansieringspakke til Vietnam for å slutte å bruke kull

Det politiske og juridiske rammeverket rundt vindkraftindustrien i Vietnam, er også fortsatt under utarbeidelse.

En rapport fra Verdensbanken i 2021 anbefalte at den vietnamesiske regjeringen utviklet en arealplan med klare miljørettslige rammer før de utstedte leiekontrakter til vindmølleparker.

Rapporten advarte om at vindmølleparker nært land kan utgjøre en høy risiko for betydelige negative miljømessige og sosiale påvirkninger i nærmiljøet.

«Områder nært land er ofte svært følsomme for levebrød fra fiske, for kystprosesser og for biologisk mangfold. Slike prosjekter i nærheten av viktige biologiske mangfoldsområder, kritiske habitater og følsomme naturlige habitater, vil trolig føre til svært høye miljøpåvirkninger», heter det videre i rapporten.

Dr. Vu Ngoc Long, tidligere direktør for The Southern Institute of Ecology, advarte også om at installasjon av vindmølleparker i deler av Mekong-deltaet med myk sand eller grunne kyster, vil kunne skape endringer i vannsalthet, havstrømmer, og andre ting, som igjen vil kunne påvirke de marine artene som lever nær land og nær mangroveskogen.

I begynnelsen av oktober 2022 ba Vietnams departement for naturressurser og miljø om at statsministeren suspenderte alle evalueringer og godkjenninger til vindmølleparker mens den jobbet med å revidere relaterte miljølover.

Det er uklart når revideringen av miljølovene er forventet ferdigstilt.
Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.