Sakset/Fra hofta

Seismikkskyting har store konsekvenser for milijøet i havet. Andre land har forbud mot seismikk i fiske-sensitive områder. Men regjeringen har gitt tillatelse til at det skytes i fire måneder i Lofoten og Vesterålen.

Marinebiolog Nina Jensen og leder av Verdens Villmarksfond Norge, Maren Esmark forklarer i en kronikk i VG (som støtter seismikken på lederplass) om følgene av skytingen:

Fisk kan høre seismikk på over 100 kilometers avstand, og gytemoden torsk vil kunne påvirkes så langt som over 30 kilometer fra kanonene. Dersom fisk på vandring til gytefeltene eller under selve gytingen blir eksponert for denne type støy kan det påvirke gytesuksessen. De yngre stadiene som egg, larver, og yngel er de mest følsomme, ettersom de driver med havstrømmene og ikke ikke kan svømme vekk.
…..

Fiskere har rapportert at fangstene av torsk blir dårligere i flere kilometers omkrets i dagene etter skyting, og det kan ta flere uker før fisket tar seg opp igjen. Studier i Barentshavet har vist at fiskernes fangst av hyse og torsk falt med hele 70 prosent der det befant seg seimiske fartøy.
….

Effektene av seimisk aktivitet er en av mange grunner til at viktige områder langs norskekysten bør få varig vern mot petroleumsaktivitet. Det innebærer også at det i disse områdene ikke skal foregå letevirksomhet eller seismisk skyting. I mange land er det innført strenge restriksjoner på seismikkbruk i følsomme havområder. Men i Norge er det ikke slik: Oljenæringa har klart å presse gjennom seismisk aktivitet selv i vernede områder som skal være stengt for petroleumsvirksomhet. Det er ikke forsvarlig.

Artikkelen er ikke på nett.