Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Fredrik Hagen / NTB

Brexit fører til komplikasjoner mellom Norge og EU i fiskeriene rundt Svalbard. Norge reduserer EUs kvote tilsvarende det britene hadde, for å kunne gi det til britene nå som de står på egne ben. Det finner ikke EU seg i, og har tildelt seg selv samme kvote som før Brexit. Norge reagerer kraftig. Dette er et overgrep mot norsk suverenitet.

– Dette er helt uakseptabel opptreden. Dette strider mot Norges suverene rettigheter etter havretten, og det er bare Norge som kan tildele EU fiskekvoter i området. Jeg har derfor gjort det klart overfor EU at ethvert fiske ut over Norges kvotetildelinger vil være ulovlig og vil bli håndhevet av Kystvakten på alminnelig måte, sa fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) før helgen.

Historiske tall for britisk fiske ved Svalbard danner ikke lenger grunnlag for EUs kvoter etter at britene gikk ut av unionen.

Dermed har Norge nedjustert EUs kvote for å gi en del av kvoten til britene. Men EU vil fortsatt ha like stor kvote som før. (NTB)

EU ser saken annerledes. Unionen mener Norge bryter Svalbard-traktaten.

– Det er beklagelig at Norge har truffet en ensidig avgjørelse om å bryte med denne veletablerte tilnærmingen og begrenset mengden arktisk torsk som EU-flåten kan fiske i farvannene rundt Svalbard til et nivå som er betraktelig lavere sammenlignet med EU-rettighetene når det gjelder arktisk torsk, skriver talskvinne Vivian Loonela hos EUs fiskerikommissær i en e-post til Dagens Næringsliv.

Hun opplyser til avisen at EU mener Norge bryter med likebehandlingsprinsippet i Svalbard-traktaten. (NTB)

Det er ganske store kvanta det er snakk om: en differanse på over 10.000 tonn.

Bakteppet er at Norge de siste dagene har reagert skarpt på at EU har tildelt seg selv en kvote på å fiske 28.431 tonn torsk i fiskerivernsonen ved Svalbard. Norge har nemlig bare gitt EU lov til å fiske 17.885 tonn.

Norge har et forvalteransvar på Svalbard som gjør at Norge må ta hensyn til andre lands ønsker. Det er et område hvor Norge risikerer konflikt med andre land. Russland har vært engasjert på Svalbard. Nå har Kina meldt sin interesse. Fiskeriinteressene står i en særstilling, og nå viser EU at enhver er seg selv nærmest. Når Norge skal skifte vær og vind mellom EU og britene, blir det konflikt.

 
Kjøp Asle Tojes bok her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂