Norge klarte ikke å nå enighet med Storbritannia om en fiskekvoteavtale for 2021. Forhandlingene er avsluttet.

Norge har i et møte med Storbritannia kommet til enighet om å sette strek for forhandlingene om en bilateral kvoteavtale for 2021, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Brexit har utvilsomt skapt en rekke utfordringer for norsk fiskerinæring. Det har vist seg svært vanskelig å få til en avtale med Storbritannia om soneadgang og kvotebytte for 2021, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

– Når det gjelder gjensidig adgang til å fiske i hverandres farvann på felles bestander, var avstanden for stor til at vi kom til enighet, sier han.

Venter eskalering

Audun Maråk, administrerende direktør i havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt, legger skylda på britene.

– Storbritannia har forsøkt å sende regningen for brexitavtalen til norske fiskere, sier han.

– Norge har strukket seg langt for å forsøke å finne løsninger, mens Storbritannia har møtt med låste poisjoner med henhold til blant annet gjensidig soneadgang. Dessverre vil dette føre til en eskalering av konfliktnivået knyttet til forvaltningen av fiskeriressursene i våre havområder.

Maråk legger til at han hadde håpt Norge og Storbritannia ville bli nære fiskeriallierte.

– Storbritannia vil sitte igjen som en av taperne, sier han.

Forsvarer norsk linje

Norge har inngått avtaler med EU om Nordsjøen og Skagerrak. I tillegg ble EU, Norge og Storbritannia i mars enige om forvaltningen av bestandene de deler i Nordsjøen. Men de bilaterale samtalene med britene lyktes altså ikke.

Etter det NTB kjenner til, var det spørsmålet om gjensidig soneadgang og kvotebytte som var hovedproblemet i forhandlingene.

Fiskeriministeren forsvarer den norske linjen.

– Norge har hatt en fast holdning gjennom hele forhandlingene i samråd med næringen, sier Ingebrigtsen.

– Det er bedre å ikke inngå en avtale om vi ikke kommer tilbake til situasjonen slik den var før brexit.

Kjøp Thomas Knarviks bøker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.