Norge og Russland har gjennom digitale forhandlinger blitt enige om en fiskeriavtale for 2023. Dette er den viktigste og største bilaterale fiskeriavtalen Norge har.

– Det er bra at vi har inngått en fiskeriavtale med Russland, til tross for at vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Enigheten sikrer en havforvaltning i nordområdene som er både langsiktig og bærekraftig, og slik tar vi vare på verdens største torskebestand og de andre artene i Barentshavet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Avtalen fastsetter totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2023 ble satt til 566.784 tonn, hvor Norges kvote utgjør 260.782 tonn.

Det er også avtalt kvoter for blant annet hyse og blåkveite, og avtalen har besluttet å åpne for loddefiske i 2023 innenfor en totalkvote på 62 000 tonn, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske andelen utgjør 37 150 tonn.

Norge reduserer overføringen av sei til Russland for fiske i Norges økonomiske sone med 605 tonn for 2023, samtidig ble overføringen av blåkveite fra Russland til Norge redusert med 240 tonn for 2023.

Partene er også enige om å fortsette arbeidet med en forvaltningsplan for reker.

Avtalen inneholder både tekniske reguleringer og detPartene kom også til enighet og videreføring av forskningssamarbeidet mellom Russland og Norge i 2023.

Russerne advarer dog mot at fiskeriavtalen kan bli suspendert dersom det blir ytterligere innstramninger i restriksjonene Norge har innført for russiske fiskefartøys anløp til norske havner.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.