Den irske samvittighetsfangen Enoch Burke som har sittet fengslet for sin religiøse tro siden september iår – formelt for å ha overtrådt en rettslig forføyning om ikke å oppholde seg på sin arbeidsplass – er blitt løslatt fra fengselet og får feire jul i frihet etter en kjennelse fra High Court.

Ikke velkommen på arbeidsplassen

Burke ble fengslet i begynnelsen av september for å ha overtrådt en forføyning som påla ham å holde seg borte fra Wilson’s Hospital School i County Westmeath, hvor han jobber.

Skolen gikk til retten etter først å ha anlagt disiplinærsak mot Burke som hadde motsatt seg å tiltale en gutt som «identifiserer seg som jente», med tilpassede pronomener og jentenavnet gutten hadde valgt. 

Bak lås og slå i Dublin

Ifølge Burke forventet rektor at han skulle akseptere «transgenderisme» – noe som stred mot hans samvittighet og religion. Han sa at alt som hadde skjedd var en følge av det kravet.

Burke ble suspendert med lønn i påvente av utfallet av prosessen, men retten fikk vite at han møtte opp på skolen til de timer han ifølge timeplanen skulle undervise i. Det førte til at Burke ble puttet bak lås og slå i Dublin.

Heller fengsel enn fornekte sin Gud

Under et senere rettsmøte erklærte han at han aldri ville forlate Mountjoy Prison hvis det innebar at han måtte krenke sin samvittighet og fornekte sin Gud.

Høyesterett tok opp saken onsdag for å se om Burke kunne løslates mens skolen var stengt i juleferien.

Burke deltok selv ikke i prosessen da dette ville være «ensbetydende med å akseptere at han var lovlig fengslet». Han ønsket ingen midlertidig løslatelse, men rettferdig opprettholdelse av sine forfatningsmessige rettigheter.

Skolen: Fengsling på ubestemt tid

Skolens advokater sa at det eneste som betød noe for dem var at elevene ikke skulle forstyrres. De hadde ingen slike bekymringer for juleferien, derimot for hva som ville skje når skolene igjen åpner 5. januar. 

De etterlyste mekanismer for at han ikke skulle møte opp på skolen – og gitt deres bekymringer måtte de be om at Burke forblir fengslet.

Dommeren: Krenker ikke troen 

Dommeren sa at etterlevelse av domstolens forføyning ikke på noen måte kompromitterte Burkes religiøse tro eller krevde at han skulle handle i strid med troen.

– Ingen religiøs overbevisning blir krenket av å holde seg hjemme, eller kompromittert av å avstå fra å gå inn på skolens eiendom.

Løslatelsen ingen «julegave»

Dommeren avgjorde i siste ende at Burke kunne løslates på ubestemt tid og ikke bare i julen, men om han ikke overholdt forføyningene allerede er gitt, kunne han pålegges økonomiske forføyninger eller fengsles på nytt.

Dommeren sa at Burkes tilfelle ikke var unikt og henviste til andre tilfeller der personer var blitt løslatt til tross for at de ikke hadde gjort opp med sin forakt for retten.

For stor offentlig oppmerksomhet?

Dommeren problematiserte det forhold at Burke ikke ønsker løslatelse på annet enn egne premisser – samt at han i august var en «vanlig tysklærer» mens han idag er et «kjent navn». Han la til at den eneste trusselen mot Burkes frihet ville være at han igjen overtrer en High Court-kjennelse. 

Dommeren understreket at løslatelsen på ingen måte er en «julegave».

 

Les også om Isabel Vaughan-Spruce.

Hun er blitt oppmerksom på nedenstående artikkel og har sendt oss julehilsen med ordene: «Brilliant!!! Thanks so much. Merry Christmas to you and God bless you!»

Vi er trygg på at hilsenen også gjelder våre lesere.

England: Kvinne arrestert mis­tenkt for å ha frem­ført indre bønn foran abort­klinikk

 

 Du kan støtte Document ved å kjøpe en av våre bøker.


Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.