Russland har begynt å røre på seg strategisk og det gjelder også nordområdene. Forsvarsminister Sergej Sjojgu sa onsdag at landet på grunn av Natos utvidelse med Sverige og Finland vil opprette en ny forsvarsenhet i nordvest.

Dette berører Nordkalotten og norske interesser, inklusive Svalbard. Men forsvarsminister Gram blir ikke urolig.

Forsvarsministeren er ikke overrasket over at Russland kommer med et slik utspill. Han sier Nato ikke utgjør noen trussel mot Russland, og at Russland vet dette godt.

– Nato er en defensiv forsvarsallianse, og Norge ønsker Sverige og Finland velkomne som medlemsland. Norge står sammen med Sverige og Finland, sier Gram til NTB.

Russland opplever neppe Nato som en defensiv allianse for øyeblikket. Nato-land leverer våpen til Ukraina og uten disse ville ikke Ukraina klart seg.

Svalbard

Et russisk forskningsfartøy har søkt om å få gjøre bunnundersøkelser rundt Svalbard, men regjeringen sier nei. Russerne må holde seg utenfor territorialgrensen.

Tillatelsen gjelder for den delen av forskningstoktet som finner sted utenfor norsk territorialfarvann, men Russland nektes å gjennomføre den delen av forskningstoktet som skulle finne sted ved territorialfarvannet til Svalbard og å la skipet ta sedimentære bunnprøver på norsk kontinentalsokkel, skriver avisen.

Spørsmålet har vært gjenstand for offentlig debatt, og Venstre har bedt regjeringen avslå søknaden, mens Høyre har advart regjeringen mot å være naive.

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) ved Utenriksdepartementet opplyser at søknaden er behandlet i tråd med havretten, som gir Norge rett til å nekte havforskning innenfor territorialfarvannet.

Russerne har også søkt om å få drive chartertrafikk til Svalbard. Også denne søknaden er avslått med henvisning til at den ufullstendig utfylt.

Petersson opplyser også at søknaden til det Svalbard-baserte russiske gruveselskapet Trust Arktikugol om å få gjennomføre charterflyginger til og fra Svalbard er returnert på grunn av mangler ved søknaden og for lite informasjon.

Men det er tydelig at russerne ønsker å gjøre seg mer gjeldende på og rundt Svalbard. Spørsmålet er hvor sterk ryggdekning Norge har fra allierte.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.