Skatteinntektene økte med 13,7 prosent i fjor, sammenlignet med året før. Hovedårsaken var at det ble tatt ut rekordstore utbytter i 2021.

– De med høyest formue tok ut vesentlig mer i utbytte sammenlignet med året før, noe som utløste utbytteskatt. Det handler antakelig om en varslet økning i utbytteskatten i 2022, sier førstekonsulent Jørgen Arntzen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Endringer i grunnlaget for utbytteskatten fra og med i år, betyr at 1 million kroner i utbytte i 2021 i stedet for i 2022, utløste 35.200 kroner mindre skatt.

Til sammen tok skattytere ut 149 milliarder kroner i utbytte i fjor, noe som er 130 prosent mer enn i året før. De 10 prosent med høyest bruttoformue, hentet ut rundt 93 prosent av de samlede utbytteutbetalingene. De måtte dermed betale inn 43 prosent mer i inntektsskatt på alminnelig inntekt i 2021 enn i 2020. Samme gruppe har hatt en økning på om lag 28 prosent i fastsatt skatt.

– I gjennomsnitt har den årlige veksten i innbetalt skatt vært omkring 4 prosent de siste sju årene. 2021 er et tydelig unntak, sier Arntzen.

Det ble innbetalt 624 milliarder skattekroner fra bosatte privatpersoner 17 år og over i Norge i 2021, viser nye tall fra statistikken Skatt for personer. Det er en økning på 13,7 prosent fra året før, og skiller seg ut fra foregående år.

Forrige utbytterekord var på 99 milliarder kroner i 2005, ettersom dette var siste året med skattefritt utbytte på aksjer. Da var det en kraftig økning i utbytte med et påfølgende stort fall året etter, ifølge SSB.

 

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli «Mesteren og Margarita».

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.