Statsadvokat Ingelin Hauge vil ikke omgjøre henleggelsen av saken mot Atle Antonsen. Nå blir det opp til Riksadvokaten å avgjøre. Sumaya Jirde Ali og Antirasistisk senter har klaget på avgjørelsen og vil ha den omstøtt.

Hauge begrunner avgjørelsen med «bevisets stilling». Det er vanskelig å etablere fakta. Samtidig er det skjedd en dreining i oppfatningen: Krenkelser skal ikke være basert på en subjektiv følelse. Det er nye toner og faller ikke i god jord hos de som ønsker straffeforfølgelse.

Riksadvokaten får nå siste ord og hans vedtak kan danne presedens.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.