Emmanuel Macron synes Biden kunne spart seg uttalelsen om at verden ikke har vært nærmere dommedag siden Cuba-krisen. Biden sa dette under en privat middag i New York fredag. Det sto ikke i manus.

“We have not faced the prospect of Armageddon since [President JFK] Kennedy and the [1962] Cuban missile crisis.

“I don’t think there’s any such thing as the ability to easily use a tactical nuclear weapon and not end up with Armageddon.”

«Vi har ikke møtt utsiktene til Armageddon siden [president JFK] Kennedy og Cubakrisen [1962].

Det «Jeg tror ikke det er noe slikt som muligheten til å enkelt bruke et taktisk atomvåpen og ikke ende opp med Armageddon.»

Det som fikk alarmklokkene til å ringe var at Biden snakket utenfor manus. Da stilte noen spørsmål om det var dukket opp ny etterretning som dikterte Bidens uttalelse. Men medarbeiderne måtte ile til og forsikre at det var det ikke.

Det fikk Macron til å sette Biden på plass.

“We must speak with prudence when commenting on such matters.”@@

Macron refset også Biden da han gikk utenfor manus under en tale i Warszawa i mars og sa Putin måtte fjernes.

Denne gang gikk det noen timer og så rykket Zelenskij ut og sa til BBC at Kreml er i ferd med å forberede russerne på atomkrig.

Hours later, however, Ukrainian leader Vlodomyr Zelensky warned that he believed Moscow was laying the groundwork for a possible nuclear attack.

“They begin to prepare their society. That’s very dangerous,” he told the BBC. “They are not ready to do it, to use it. But they begin to communicate. They don’t know whether they’ll use or not use it. I think it’s dangerous to even speak about it.”

Timer senere advarte imidlertid den ukrainske lederen Vlodomyr Zelensky at han trodde Moskva la grunnlaget for et mulig atomangrep.

«De begynner å forberede samfunnet sitt. Det er veldig farlig, sa han til BBC. «De er ikke klare til å gjøre det, til å bruke det. Men de begynner å kommunisere. De vet ikke om de vil bruke det eller ikke. Jeg tror det er farlig å snakke om det.»

Minst like viktig som det Biden sa, var hvor han sa det: Hjemme hos James Murdoch, sønn av mediemogulen Rupert Murdoch.

Mr Biden was speaking to a small group of Democrat donors at the home of James Murdoch, son of Rupert Murdoch, in New York. The event was not televised.

His comments were made spontaneously rather than read from a piece of paper or teleprompter.

Herr Biden snakket med en liten gruppe demokratiske givere hjemme hos James Murdoch, sønn av Rupert Murdoch, i New York. Arrangementet ble ikke sendt på TV.

Kommentarene hans ble gitt spontant i stedet for å lese fra et stykke papir eller teleprompter.

The Telegraph: Emmanuel Macron rebukes Joe Biden for ‘nuclear Armageddon’ warning

 

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.