Mohammed Al Issa. Foto: Dom.Ross / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons.

Generalsekretæren i Muslim World League, dr. Mohammed Al Issa har i en debattartikkel i Aftenposten 1. september innført et nytt og nokså besynderlig begrep: «tilfeldige voldshandlinger». Han tar utgangspunkt i masseskytingen i Oslo 25. juni og hevder at det ikke var «ene og alene» ekstremisme som sto bak.

Å omtale en drapshandling med skytevåpen som en tilfeldig voldshandling, er absurd og utillatelig når omtalen kommer fra en av det globale islams fremste representanter. Al Issa tillater seg likevel å fremme dette synet, samtidig som han pliktskyldigst postulerer det velkjente og dogmatiske: «Islam oppfordrer ikke til vold».

«Ingen enkeltårsak»

Derimot tar han sannheten i bruk når det gjelder psykiske lidelser, som utpekes som en av to hovedfaktorer bak drapene i Oslo under et Pride-arrangement i hovedstadens sentrum. Sannhetsbegrepet tar han i bruk på denne måten: «..dersom psykiske lidelser ikke forstås og behandles kan det – spesielt i kombinasjon med andre faktorer – gjøre at samfunnet ikke fyller den rollen det kan og må ha», for å forebygge linken til voldshandlinger. Påpasselig nok skriver han at psykiske lidelser ikke er en enkelt årsak til voldshandlingene.

«Et muslimsk ansvar»

Muhammed Al Issa viser til «den ærverdige europeiske islamske vismannen Imam Al-Shatibi, som skal ha hevdet at det å beskytte liv er et grunnleggende muslimsk ansvar. Al-Shatibi var en spansk jurist, som mente at det å verdsette livet, så vel som psyken og familien, er blant kjerneverdiene og målene i hellig veiledning.

I dag kan muslimer, ifølge Al Issa, av og til vegre seg for å ta opp temaet psykiske lidelser, selv om konsekvensene av slike lidelser kan være omfattende for muslimer. Han skriver at det finnes få behandlingsalternativer som tar utgangspunkt i troen., og det er mye stigma knyttet til det å oppsøke hjelp. «Noen mener til og med at psykiske lidelser er det samme som åndelig svakhet».

Når lidelsen tar troen til hjelp

En psykisk lidelse kan imidlertid ta «troen» til hjelp, også når lidelsen leder til drap. Dette problemet unnlater generalsekretæren i den muslimske verdensliga å ta opp i sin artikkel. Han nevner ikke med et ord koranens velkjente og svært uttrykkelige profetsitat om den skjebne som venter vantro som ikke bøyer seg under Allahs vilje.

Tvert imot «fastslår» Muhammed Al Issa, som nevnt innledningsvis, at «Islam oppfordrer ikke til vold».

Nå er det imidlertid slett ikke umulig at muslimske drapsmenn i dagens verden ser annerledes på det, uansett deres psykiske tilstand.

De kan meget vel finne støtte i skriften for sin tenkning og handlemåte.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.