Justin Trudeaus popularitet i Canadas befolkning er jevnt fallende. En av målbærerne av kritikken mot Trudeau er professor emeritus Jordan Peterson. 

Allerede i 2019 ga klinisk psykolog Jordan Peterson karakteristikker av Trudeau som etter Canadas fascistoide behandling av egen befolkning og nedstengninger med begrunnelse i covid, er verdt å gjenoppfriske.

Dr. Jordan Bernt Peterson hevder at Canadas statsminister Justin Trudeau er en «narsissist» av den feige slagsen som er blitt «korrumpert» av makt.

I en fersk samtale med den russiskfødte amerikanske informatikeren og podcast-verten Lex Fridman, gir Jordan Peterson en oppdatering om Trudeaus tyranniske tendenser, hans narsissisme, konflikten med bøndene og Trudeaus mørkegrønne radikalisering:
Jordan Peterson oppnådde en slags akademisk stjernestatus etter at han som professor ved University of Toronto i 2016 i en serie skrifter, offentlig problematiserte farene ved politisk korrekthet. Han var en av få akademikere som uttalte seg mot en lovgivning som spesifikt begrenset ytringsfriheten.

Petersons ufiltrerte og politisk ukorrekte standpunkter ble fra venstreaktivister møtt med kompakt motstand og protester. The Guardian tok i en bekymret artikkel, opp spørsmålet «Hvor farlig er denne mannen?» og de gikk langt i å brunbeise ham:

– Han er ingen hvit nasjonalist, men han underbygger sin fortelling med pseudo-fakta skapt med formål å fremme hvit nasjonalisme. Radikalisering går ofte via ‘moderate’ ideologer.

– Han har en tittel og et yrke som gir en illusorisk troverdighet. Den er teatralsk og utnytter plattformer som fremmer skuespill, kontroverser, frykt og fordommer. 

I 2017 dristet Lindsay Shepherd, assistentforeleser ved et kanadisk universitet, seg til å vise et klipp der Peterson diskuterte kjønnspronomen. Det ble etterpå sammenlignet med «nøytralt å spille av en tale av Hitler». Hun beklaget seg offentlig og oppmerksomheten bidro til å sende Petersons «12 Rules for Life» mot toppen av Amazon-listene. Peterson twitret: «Å bli sammenlignet med Hitler gir oppmerksomhet.»

For andre var Peterson en befriende motstemme i et samfunn som med lovanvendelse og moralsk fordømmelse – brunbeising eller ‘hitling’ – gradvis fylte verktøykassen ‘antistatlig tankegods’ med redskaper – et verktøykasse også norske myndigheter har tatt i bruk

Men Peterson fikk støtte – også fra uventet hold. Den høyt respekterte venstreorienterte amerikanske feministen Camille Paglia omtalte ham som den viktigste og mest innflytelsesrike kanadiske tenkeren siden filosofen Marshall McLuhan

Professor Tyler Cowen kalte Peterson vår tids mest innflytelsesrike offentlige intellektuelle i den vestlige verden. Melanie Phillips kalte ham «en slags sekulær profet … i en lobotomisert, konform tid». 

Peterson var ikke snauere enn at han holdt sine egne, fascinerende protester mot protestene:
Kanadiernes ytringsfrihet kom under angrep kort tid etter at Justin Trudeau ble innsatt som statsminister i 2015. Angrepene inkluderte lovforslagene Motion M-103 og Bill C-16. 

Motion M-103 introduserte begrepet ‘islamofobi’ som i kanadisk lovgivning spesifikt skjermer «enkelte religioners» doktriner og tradisjoner mot kritikk. Islam er eneste religion som er nevnt i M-103.

Bill C-16 lovfestet beskyttelse av kjønnsidentitet og -uttrykk mot diskriminering. Det pålegger kanadierne å bruke tilpassede kjønnsspesifikke pronomener i henvendelser til og samtaler med personer som krever ikke-intuitive pronomener ved tiltale. 

En kanadisk far ble nylig dømt til fengsel for å ha tiltalt sin biologiske datter som «hun» til tross for at vedkommende hevdet ikke lenger å være et hunkjønn.

Andre begrensninger av ytringsfriheten pålagt av Justin Trudeaus regime, inkluderer Digital Charter – restriksjoner av ytringsrommet i sosiale medier. Han endret også valglovene for å utelukke det som til enhver tid er definert som «desinformasjon» – en lovgivning med en skjør avgrensning mellom legitim/illegitim kritikk av politikk og politikere. 

Listen over kneblingen av motstemmer har ballet på seg under Trudeau. Han vedtok også nye krav til lisensiering og registrering av nyhetsformidlere.

I 2019 tok Peterson bladet fra munnen og kalte Trudeau en feiging:

– Han er en mann som æreløst har kapitalisert på sin fars navn:
Høsten 2021 sa Jordan Peterson opp sin stilling som professor ved Universitetet i Toronto:

– Kvalifiserte heterofile hvite mannlige studenter har minimal sjanse for å få forskningsstillinger om de har vært mine studenter. Jeg er i akademisk henseende en persona non grata på grunn av mine uakseptable filosofiske posisjoner. Disse fakta gjorde det moralsk uholdbart for meg å fortsette i jobben min.

Jordan Petersons mellomnavn Bernt har han etter sin norske oldefar.

Les også:

Jordan Peterson går til anti-woke Netflix-konkurrent

 

 

Kjøp Alexander Graus «Hypermoral» fra Document Forlag her!

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.