Midt i en påstått «grønn omstilling» hvor verden skal kvitte seg med energi fra kull, olje og gass innen 2050, melder IEA (International Energy Agency) at verdens kullforbruk ligger an til å passere 8 milliarder tonn i år. Dette er historisk rekord, og det indikeres at forbruket trolig vil stige ytterligere i 2023.

Den ekstreme etterspørselen etter fossil energi gjør at kullprisene også stiger til rekordnivå på $405,- pr. tonn, noe som påvirker både matvarepriser, levekostnader og bunnlinjen til næringslivet. Det er naturligvis populasjonsvekst og ønsket om høyere levestandard som skaper energietterspørselen. Samtidig har Russlands krig mot Ukraina og Europas katastrofale satsing på «fornybar» energi fra vind og sol skapt mye uro i energimarkedet.

Kina er verdens største kullforbruker, med India på en god annenplass. Det er helt utenkelig at myndighetene i disse folkerike landene vil gjennomføre en politikk som kan skape energimangel og høye energipriser, med påfølgende problemer for matforsyningen. Tvert om vil de gjøre alt for å holde befolkningen mett og fornøyd, selv om det angivelig går ut over klimaet. Da får man heller ta fremtidige klimaproblemer når de eventuelt måtte komme.

Dette viser at menneskehetens fossile CO2-utslipp kommer til å øke ytterligere mot 2030. Dermed er Norge og EUs maniske og kostbare klimapolitikk både fånyttes og bortkastet, og vil ha null betydning. Hvis man lider av mediaindusert klimaangst, blir det altså mange søvnløse netter fremover. For de som ikke lider av klimaangst men heller av fattigoms-angst, kan vi heller ikke love god nattesøvn:

Selv om all empiri og alle tall nå viser klart at ustabil sol- og vindkraft ikke kan erstatte fossil- og atomenergi, og «grønn omstilling» vil ruinere alle samfunn som forsøker det, fortsetter både Høyre og Arbeiderpartiet sin felles politikk for å oppfylle «klimamålene».

Hvis du tror partier, politikere, stortingsrepresentanter og regjeringen endelig er i ferd med å ta virkeligheten inn over seg, ta til vettet, og stoppe vindkraftbygging, karbonlagring og resten av den grønne bobleøkonomien, så må vi altså skuffe deg. Ingen land i verden er mer dedikert til Agenda 2030, «Great Reset» og «energiomstilling» enn Norge.

Årsaken er først og fremst at Norge er storleverandør av politiske broilere til EU, FN, WEF og andre fremmede maktstrukturer, og de bruker norske skattepenger og oljepenger som et rent selvutviklingsprosjekt.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.