Trump.segmentet begynner 01.50

Når du ser Trump snakke til tusenvis av studenter på Turning Point USAs konferanse i Florida ser du en politisk bevegelse som er sterkere enn noen gang. De konservative studentene har nå 3.000 foreninger over hele landet.

De som følger hovedstrømsmediene og tror på deres fremstilling vil få et sjokk til høsten. Ikke bare har Demokratene og mediene mislykkes med å stille Trump for retten for 6. januar, de vil også trolig gå på tidenes nederlag.

Amerikanere kan ikke unngå å se forskjellen: En syk president som ikke klarer å formulere en setning på egen hånd og Trump som engasjerer publikum. Amerikansk politikk har alltid vært opptatt av den store kommunikator. Reagan hadde evnen, Clinton hadde formuerlingsevne. Men Trump er noe spesielt. Han veksler fra improvisasjon til script helt uanstrengt. Få gjør ham det etter.

Trump legemliggjør American greatness. Når han sier at Biden på under to år har klart å ødelegge landet går erkjennelsen opp for folk i det øyeblikket han sier det. De ser kontrasten mellom Trumps USA og Bidens. På amerikansk heter det å «run something into the ground», å kjøre noe i senk. Biden har kjørt USA i senk. Politikere og medier i Europa forstår ikke hvordan de skal komme ut av den hengemyra Biden har kjørt USA ut i. Før snakket man om Vietnam som hengemyr eller Irak og Afghanistan. Nå er det Amerika som synker i sin egen hengemyr og alle ser hvem som har kjørt landet i grøfta: Demokratene, mediene, Big Tech og Corporate America.

Når amerikanerne hører justisminister Merrick Garland kalle foreldre som kjemper mot flytende kjønn og kritisk raseteori for «domestic terrorists», hører de at det er de som er fienden. Tidligere FBI og CIA sitter på CNN og sier at det er samme fiende som IS og al-Qaida i Irak. Og de fortjener samme behandling!

Det er det samme som en krigserklæring! Demokratene har erklært Middle America krig.

Trump forteller en ny historie: Han sier Putin aldri ville våget å invadere Ukraina under hans styre. Selv hovedstrømsjournalister har turt å stille det spørsmålet (Chuck Todd).

Men for norsk publikum forteller Trump en ny story: Under et møte med Nato-allierte fikk han spørsmål om han virkelig ville unnlate å komme dem til unnsetning hvis de de ikke betalte inn mer til forsvaret. -Ja, svarte Trump. -Vi kommer ikke til å komme dere til unnsetning hvis dere ikke betaler mer til forsvaret.

Dagen etter strømmet milliardene inn.

Hovedstrømsmediene gjorde dette til at Trump ville trekke seg fra Nato. Det er svart propaganda.

Europa var fornøyd så lenge USA betalte.

Med Biden er det igjen USA som betaler. USA har betalt tre ganger så mye til Ukraina som de resterende 27 Nato-landene. Biden øser ut penger som USA ikke lenger har. Landet er forgjeldet og fremtidige generasjoner vil bli gjeldsslaver. Men det virker som om Biden bevisst ønsker å øke byrden. Trykkingen av penger har ført til inflasjonen. Selv et barn forstår at hvis du trykker tusenvis av milliarder dollar, pumper du inn så mye penger at det blir inflasjon.

Selv dette banale faktum vil ikke våre medier innrømme. De følger linja fra Washington og skylder priseksplosjonen på «Putins krig».

Biden symboliserer samme politiske drøm som europeisk elite: Den er derfor ute av stand til å ta inn over seg at Demokratene havarerer. Det ville være å innse at også de styrer mot havari.

 

 
Hvis YouTube forsvinner er talen her:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.