Et medlem av det ungarske parlament spurte nylig om covid-vaksinene kan være knyttet til det dramatiske fallet i landets fødselstall. Hun knytter det sammen med at nedgangen startet ni måneder etter innledningen av massevaksinasjon av befolkningen.

Parlamentsmedlemmet Dúró Dóra i det ungarske parlament:

– I januar skjedde noe uvanlig. Fødselsraten falt med tyve prosent sammenlignet med samme periode ifjor. (…) En forsker ved KRTK Institute of Economics påpeker at den drastiske nedgangen kom ni måneder etter at massevaksinasjonen mot covid begynte i Ungarn.

Flere land melder om uvanlige svingninger i fødselsraten, men bildet er dog ikke entydig. De største avvikene fra foregående år er negative, men det finnes unntak som Frankrike som kan vise til en svak oppgang så langt iår. 

De statistisk mest abnorme utslagene er negative. Tyskland har en nedgang på over 12 prosent. Flere andre europeiske land har så langt iår nedgang på over ti prosent.

I det stort sett fullvaksinerte Taiwan er nedgangen påfallende 23 prosent.

Dúró Dóras spørsmål i Ungarns parlament synes legitimt ettersom fallet i fødselsraten følger tett på en eksperimentell massevaksinering av ikke bare Ungarns, men store deler av verdens befolkning. Legitimiteten underbygges også av fagfellevurderte studier som avdekker at Pfizers vaksine svekker menns forplantningsevne.

Les også:

Fruktbarheten trues: Alarmerende nivåer av kjemikalier i urin

 

Kjøp Kents bok her!

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.