Hvis Viggo Kristiansen frifinnes i Baneheia-saken, kan årene i fengsel utløse flere millioner i erstatning, mener tidligere høyesterettsdommer Magnus Matningsdal.

Den pensjonerte høyesterettsdommeren sammenligner overfor VG saken til Viggo Kristiansen med tidligere justismord som er avdekket i Norge. Han trekker blant annet fram Liland-saken, hvor Per Liland i 1995 fikk erstatning og oppreisning på 13,37 millioner kroner etter å ha sonet straff for to øksedrap.

Matningsdal sammenligner Kristiansens sak med Moen-saken der Fritz Moens dødsbo i 2007 fikk utbetalt totalt 20 millioner kroner i erstatning og oppreisning etter å ha blitt feilaktig dømt for to drap.

– Det er mest naturlig å sammenligne med Moen-saken. Vi snakker store beløp til Kristiansen om han blir frifunnet, sier Matningsdal.

Han sier til VG at han ikke vil spekulere i konkrete summer i Viggo Kristiansens sak, men viser til at han må ha hatt store inntektstap siden han ble pågrepet etter drapene i Baneheia i 2000.

– Det vil også være nødvendig å vurdere om Kristiansen som følge av forfølgningen og frihetsberøvelsen har tapt fremtidig inntekt. Dette eventuelle tapet må også erstattes, sier Matningsdal.

Advokat Arvid Sjødin, som representerer Viggo Kristiansen, sier til VG at han foreløpig ikke har brukt tid på spørsmålet om erstatning.

– Først når frifinnelsen er stadfestet, vil vi starte arbeidet med dette, sier Sjødin til avisen.

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Bestill den nye boken fra Document forlag:

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.