Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Kristiansand den 19. mai 2000. Foto: Privat / NTB.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har bestemt at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken fra 2002.

Nå 41 år gamle Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jentene ble funnet to dager senere.

Siden han ble pågrepet av politiet 13. september samme år, har Viggo Kristiansen nektet for å ha vært med da drapene ble begått.

– Viggo Kristiansen og hans familie er lettet over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om å gjenåpne Baneheia-saken. På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser fram til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene, sier advokat Arvid Sjødin.

Det skal ha vært uenighet innad i kommisjonen om saken skulle bli prøvd på nytt eller ikke.

En gjenopptakelse av straffesaken vil ikke skje i Agder lagmannsrett, som var den domstolen som avsa den rettskraftige dommen i 2002, men ved en annen domstol som Høyesterett utpeker.

Mobilbevis
– Dagens avgjørelse viser at Viggo Kristiansen allerede for over ti år siden burde ha fått gjenåpnet sin sak, dersom kommisjonen hadde utført sine lovpålagte plikter om å undersøke de innklagede forhold, sier Sjødin videre.

Viggo Kristiansen ble i to rettsinstanser dømt på bakgrunn av hele det samlede bevisbildet; forklaringen til kameraten Jan Helge Andersen og fordi det ble funnet et delvis DNA-spor på ofrene som domstolen den gangen tilskrev Kristiansen. Dette DNA-sporet er senere blitt analysert på nytt og er blitt definert som uegnet til å bli lagt fram som et bevis i en rettssak.

Også trafikken på Kristiansens mobiltelefon i det tidsrommet da de to jentene ble drept, har blitt anført som et utelukkelsesbevis ettersom den ikke kan ha vært ved åstedet.

Anmeldte Jan Helge Andersen
Viggo Kristiansen har begjært saken gjenopptatt fem ganger, klaget to ganger på avgjørelsen om at den ikke ble tatt opp, og ført en av klagesakene til Høyesterett, men uten å få medhold. Han anmeldte også sin tidligere kamerat Jan Helge Andersen for falsk forklaring, men anmeldelsen ble henlagt etter få uker.

– Beslutningen om gjenåpning vil bety at Viggo Kristiansen, etter å ha tilbrakt halve livet sitt bak murene, omsider kan få en reell anledning til å forsvare og renvaske seg for anklagene – og samtidig kunne etablere seg som vanlig samfunnsborger, om enn med nesten 21 års forsinkelse, sier Sjødin.

Flere advokater har vært inne i saken etter Tore Pettersen, som var forsvarer for Kristiansen under de første rettssakene. De siste ni årene er det advokat Arvid Sjødin i Stavanger som sammen med en egen støttegruppe av frivillige har bistått Kristiansen i få saken opp for Gjenopptagelseskommisjonen på nytt. 

Kjøp Halvor Foslis klassiker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.