Statsadvokaten vil at Viggo Kristiansen skal løslates. Familiene til de drepte jentene i Baneheia er skuffet, mens forsvareren kaller det en enorm lettelse.

I en pressemelding mandag opplyser statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg at påtalemyndigheten støtter Viggo Kristiansens anke om løslatelse.

– Etter en samlet vurdering, der det er tatt i betraktning at saken etter gjenåpningen ikke er endelig avgjort, og der også behovet for samfunnsvern er vurdert, har påtalemyndigheten kommet til at vi vil støtte Kristiansens anke til Høyesterett og påstå ham løslatt, skriver de to.

Kristiansen er dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Forsvarer: Enorm lettelse
Familiene til de drepte jentene er overrasket og skuffet over at påtalemyndigheten ber om at Viggo Kristiansen løslates, forteller bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, betegner avgjørelsen som en «enorm lettelse». Han venter løslatelse mandag eller tirsdag.

– Viggo er betydelig overrasket, men veldig glad. Jeg har også snakket med familien. Flere sier de skal hjem og heise flagget, sier Sjødin til NTB.

Til VG sier Sjødin at de vil be om millionerstatning.

– Sist det satt en 21 år i fengsel på uriktig grunnlag, så fikk han 13 millioner kroner. Det er over ti år siden, så det sier litt om hva vi forventer i dette tilfellet, sier han.

Frist til 2. juni
Høyesterett skulle etter planen behandle spørsmålet om løslatelse 17. juni i full behandling med fem dommere, men påtalemyndigheten har nå bedt om at saken heller behandles skriftlig. Partene har fått frist til onsdag 2. juni med å gi beskjed om skriftlig behandling er i orden.

– Straks partene har uttalt seg, vil Høyesterett ta stilling til hvordan saken skal behandles, og videre behandling vil bli gitt høy prioritet, sier Høyesteretts direktør Bente J. Kraugerud i en kommentar.

Nye avhør av Andersen aktuelt
– Nytt avhør av Jan Helge Andersen er selvfølgelig noe vi vurderer, sier statsadvokat Anders Schei til TV 2.

Andersen ønsker å samarbeide med politiet, sier hans forsvarer, advokat Svein Holden.

– Hvis politiet ønsker at han stiller i avhør, kommer han til å gjøre det, sier han.

Andersen ble dømt til 19 års fengsel og har sonet ferdig.

Gjenopptatt i februar
Gjenopptakelseskommisjon besluttet 18. februar i år å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen. Oslo statsadvokatembeter gjennomgår saken og skal gi en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling. Det arbeidet pågår fortsatt.

– Grunnet sakens alder, omfang og pågående etterforskningsskritt må det antas at endelig innstilling og Riksadvokatens avgjørelse tidligst vil kunne foreligge høsten 2021, heter det i pressemeldingen.

Ikke forlenget forvaring
Det ble mandag også kjent at påtalemyndigheten ikke vil bringe saken inn for retten for å få forlenget forvaringen.

– Ved denne vurderingen er det blant annet vektlagt at verken Kriminalomsorgens innstilling eller de sakkyndiges vurdering av Kristiansen er av en slik art at hensynet til samfunnsvern tilsier en forlengelse slik saken nå står, heter det.

Påtalemyndigheten presiserer at støtten til begjæringen om løslatelse «ikke er uttrykk for noe standpunkt til skyldspørsmålet».

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld.

Animert støtt oss – Erna tankefrihet:

Klima Antiklimaks – boken alle skattebetalere trenger:

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.