Danielsen videregående skole i Bergen har et verdigrunnlag som gjør at den ikke kan stille seg bak organisasjonen FRI. Skolens rektor Birger Danielsen støtter likestilling for homofile, men ikke FRIs syn på samliv og seksualitet. Han besluttet derfor å fire Pride-flagget.

– Pride-bevegelsen har medvirket til viktig arbeid mot diskriminering, og hets rettet mot sårbare mennesker i samfunnet. Å jobbe for likeverd er godt. Samtidig er bevegelsen nært knyttet til organisasjonen FRI, som også har tydelig ståsted i samlivsspørsmål og for hva man ønsker å fremme av verdier rundt rammer for seksualitet, som det må være rom for å være uenig i. Vi som en kristen friskole støtter altså ikke alt det, het det i rektorens kunngjøring. Han mener flagget kunne oppfattes som en støtte til «hele agendaen som ligger bak Pride».

Bergensavisen fant frem til en elev som føler seg krenket.

Bifile Christian Onstad-Kalvik er en av flere elever som reagerer.

– Det er sårende, og jeg tror det kan være skadelig for dem som er i skapet, som ikke vet hva de skal gjøre og hvem de skal snakke med. Det er krenkende mot det homofile samfunnet, sier 18-åringen.

Danielsen videregående er en kristen skole. Det homobevegelsen sier, er at det ikke skal være lov å ha noe annet syn enn deres, og siden det er en organisasjon, FRI, er samfunnet forpliktet til å følge deres program. Det er konfiskering av det offentlige rom på vegne av en privat organisasjon.

Men mediene er helt på FRIs side. Alle offentlige institusjoner er også med på Pride-feiringen og «glemmer» å fortelle hva de får med på kjøpet med FRIs ideologi.

FRI har lært seg til å spille offer og bruker det for hva det er verdt.

Festivalsjef Joakim Aadland for Regnbuedagene i Bergen er skuffet når han får høre hva som har skjedd.

– Det er synd at en skole som skal gå foran som et godt eksempel, nekter noen å henge opp et flagg og vise stolthet for mangfoldet vi har.

Hvis man følger Aadlands tankegang, står FRI over Bibelen. Men det ville mediene aldri finne på å skrive. Da kan folk komme til å begynne å tenke selv.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.