EUs klimapolitikk og sikkerhetssituasjonen i Europa har nå fått en rekke MDG-topper til å jobbe for et norsk EU-medlemskap. Stortingsrepresentantene Rasmus Hansson og Lan Marie Nguyen Berg sier de ønsker en ny folkeavstemning. Forslaget kommer opp på MDGs landsmøte neste uke.

– Vi vil sparke i gang en debatt i MDG om Norge skal søke EU-medlemskap og foreslår at MDG skal være en pådriver i Norge for en folkeavstemning om Norge bør søke medlemskap i EU, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NTB.

Hansson og partikollega Lan Marie Nguyen Berg mener at situasjonen i Ukraina og klimakrisen gjør at Norge nå bør vurdere å bli med i unionen.

MDG har ikke tatt standpunkt til EU i sitt partiprogram, men har landsmøte neste uke, Hansson og Nguyen Berg har fått med seg Tommy Reinås (distriktspolitisk talsperson og gruppeleder i Trøndelag MDG), Carl Johansen (utenrikspolitisk talsperson og gruppeleder i Møre og Romsdal MDG og Thomas Johansen (fylkesleder i Nordland MDG) på følgende forslag:

  • Norge skal inngå i forpliktende overnasjonale avtaler med EU som setter mest mulig ambisiøse standarder for en rettferdig, sirkulær økonomi og for klima, natur og energi i Europa.
  • MDG mener den helt nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av krigen i Ukraina, sammen med den stadig mer akutte klima- og naturkrisen, hensyn til jobber i Norge, og internasjonal solidaritet, tilsier at Norge nå må ta stilling til om vi skal søke medlemskap i EU.
  • MDG vil jobbe for en folkeavstemning som avklarer om Norge skal gå i forhandlinger om mulig EU-medlemskap. En eventuell fremforhandlet avtale om EU-medlemskap skal legges fram for en folkeavstemning som vil avgjøre om Norge blir EU-medlem eller ikke.
  • For MDG er det avgjørende at en eventuell avtale om medlemskap i EU styrker sikkerhet, demokrati, og en offensiv klima- og naturpolitikk; sikrer Norge økt innflytelse over EU-politikk som er viktig for Norge; og ivaretar hensyn til energisikkerhet, arbeidsmarkedet, landbruk, fiskeri og spredt bosetting.

Forslaget møter også motstand innen partiet:

– Jeg mener det er prinsipielt feil for Norge å søke EU-medlemskap. De markedsliberale grunnverdiene i EU er ikke forenlig med MDGs politikk, sier lederen av Alta MDG, Frode Elias Lindal, til NRK.

MDG-topper vil ha Norge med i EU – ber partiet om ja til folkeavstemning (NRK)

Les også:

Ny måling: MDG i fritt fall, bunnen i sikte

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.