Professor i statsvitenskap ved Gøteborgs universitet Bo Rothstein mener at et forbud mot bokbrenning vil styrke ytringsfriheten, ikke begrense den.

Det skriver han i et debattinnlegg i Expressen.

Rothsteins løsning på de voldelige opptøyene som fulgte i kjølvannet av Rasmus Paludans planlagte brenning av Koranen og debatten om ytringsfrihetens grenser, er å legge ned forbud mot brenning av alle bøker, som en form for politisk manifestasjon.

Han argumenterer med at det å forby brenning av hellige tekster er problematisk, for hvem skal definere hva som er en hellig skrift? «En vei ut av dette dilemmaet kan være å inkludere alle trykte bøker i et forbud mot å organisere bokbål som en politisk demonstrasjon», skriver Rothstein.

«Forbudet ville selvsagt kun gjelde for bokbål som er organisert som offentlige demonstrasjoner – ikke hvis et bokforlag føler seg tvunget til å kvitte seg med usalgbare utgaver,» legger han til.

Rothstein mener det er fordelaktig å inkludere alle bøker i forbudet, slik blir det ingen forskjellsbehandling eller enkelte som sitter med definisjonsmakt. Han argumenterer videre med at bøker har historisk og symbolsk verdi for ytringsfrihetsprinsippet og at et forbud mot bokbrenning derfor vil bidra til å beskytte ytringsfriheten, ikke begrense den.

«Bokbål som politisk manifestasjon hører rett og slett ikke hjemme i et demokrati, uavhengig av hvilke bøker som brennes,» avslutter han.

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.