Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, heiser regnbueflagget foran Eidsvollsbygningen den 21. april 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

5Jeg er Herren, ingen annen,
det finnes ingen annen gud enn jeg.
Jeg spenner beltet om livet på deg,
enda du ikke kjenner meg,

6 for at de skal kjenne i øst og vest
at det ikke er noen annen enn jeg.
Jeg er Herren, ingen annen.

7 Jeg former lys og skaper mørke,
jeg stifter fred og skaper ulykke.
Jeg, Herren, gjør alt dette.

8 La det dryppe ovenfra, du himmel!
Rettferd skal strømme fra skyene.
Jorden skal åpne seg,
gi frelse som frukt
og la rettferdighet spire.
Jeg, Herren, skaper dette.

Jesaja 45, 5–8

Sist torsdag skjedde det noe historisk på Eidsvoll. For aller første gang ble et regnbueflagg heist i flaggstangen foran Eidsvollbygningen.

Eidsvoll 1814 markerer med det 50-årsdagen for at forbudet mot homoseksuelle handlinger mellom menn ble opphevet.

Det var kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) som heiste flagget. Til NRK sa statsråden at det var symboltungt å få heise regnbueflagget foran selve symbolet på det norske demokratiet.

På samme tid får vi høre at forsvaret skal markere avslutningen av muslimenes høytid id.

Forsvarets Forum skriver at aldri tidligere har Forsvaret markert slutten på den muslimske fasten, men at i år skal høytiden id al-Fitr markeres på Krigsskolen på Linderud, på Sessvollmoen og på rekruttskolen på Madla.

Feltimam Najeeb ur Rehman Naz sier til Forsvarets forum at Forsvarets markering ikke vil skje på selve dagen for id, som i år er 2. mai. Det vil imidlertid bli arrangert på en passende dag etter feiringen slik at soldater kan feire selve id-dagen sammen med familien.

Major Naz sier at dette er en kulturell markering der man har mulighet til å få kunnskap om kulturen og selve høytiden id.

Dere skal ikke ha andre guder enn meg, sa Gud til israelsfolket for over 3000 år siden, og blir bekreftet i dagens tekst fra Jesaja.

Men staten Norge har fått nye idealer. Vi tror at det er mulig å kombinere islam og radikal kjønnsteori. Hvilket i praksis innebærer at våre politikere ikke lenger mener at samfunnet må være samlet om en felles oppfatning av hva som er sant. Det hele skjer uten at noen stiller et eneste spørsmål ved om dette er fornuftig eller mulig.

Théodore Chassériau (1819–1856), portrett av Alexis de Tocqueville, Versailles.

En av dem som var tydelig på betydningen av at samfunnets innbyggere deler et felles verdigrunnlag, var den den franske politiske teoretikeren, Alexis de Tocqueville. På begynnelsen av 1800-tallet besøkte han USA, og skrev deretter verket «Om demokratiet i Amerika» (1835). Der advarer han mot et demokrati uten en felles sannhet, og skriver følgende:

Uten et felles idégrunnlag blir det ikke noe samvirke, og finnes det ikke samvirke, finnes det kanskje fremdeles mennesker, men ikke noe samfunn. For at man kan tale om et samfunn, og for at dette samfunnet skal trives, må alle borgerne alltid kunne samles om visse grunnleggende ideer.

Vi er i ferd med å erfare at i motsetning til et samfunn bygget på sannheten om Gud og kristendommens menneskesyn, fører opphevelsen av felles normer og religioners betydning til at friheten forsvinner.

Våre politikere mener i fullt alvor at islam og radikal kjønnsteori kan la seg forene. Det vitner om en ideologisk tilstand vi aldri tidligere har erfart, og viser at historien ikke gjentar seg, men at vi må forstå hvilke prinsipper som alltid ligger til grunn for at et samfunn skal beskytte innbyggernes menneskeverd og frihet.

Dagens politikere har forkastet Gud som frihetens og menneskeverdets utgangspunkt. Tvert imot mener de at disse verdiene, og kampen for hva de oppfatter som et rettferdig samfunn, har sitt utgangspunkt i deres egen fortreffelighet.

Men et samfunn uten en felles opplevelse av hva som er sant, vil knake i sine sammenføyninger og føres i retning av det totalitære. Politikere som ikke lenger oppfatter seg som et redskap for Gud, og som tror de ikke skal stå til regnskap for sine handlinger, har nemlig lett for å se på seg selv som ufeilbarlige, og dermed farlige.

Regnbueflagget og islam representerer nemlig ikke demokratiet, men et krav om underkastelse, og et slikt samfunn vil ikke, slik Tocqueville sier, trives.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.