Doffin (Databasen for offentlige innkjøp) utlyste nylig, i tråd med EØS-bestemmelsene, en anbudskonkurranse for innkjøp av legemidler mot HIV. Flere har reagert på at kontraktsverdien er satt til over 1,1 millard kroner, noe som er mer enn det dobbelte for forrige rammeavtale.

Flere lesere har tipset Document om den nye anbudskonkurransen for innkjøp av legemidler mot HIV. Det er særlig prisen som får folk til å stusse:

Skjermdump: Doffin

Summen er nesten det tredobbelte av det som ble summen ved forrige innkjøpsrunde, hvis vi tolker daværende innkjøpssjef i Sykehusinnkjøp divisjon for legemidler riktig. Her er hennes uttalelse til Dagens Medisin i juni 2018:

– I dag bruker samfunnet rundt 450 millioner kroner på legemidler mot hiv. På generelt grunnlag kan vi si at behandlingen som brukes i dag er ganske dyr, og vi anslår at vi vil spare 65 millioner kroner. Dette er penger som kan brukes på mer eller annen pasientbehandling. Hvis helseforetakene etterlever disse anbefalingene, er det mulig å få ned kostnadene ytterligere i neste anbudsrunde og videre fremover, sier Eirin Berge Steinshamn, fagansvarlig for hiv-anbudet i Sykehusinnkjøps divisjon for legemidler.

Document har derfor kontaktet både presseansvarlig i Sykehusinnkjøp, samt generalsekretærene i interesseorgansisasjonen Hiv Norge for å forsøke å finne en forklaring på den tilsynelatende kostnadsøkningen.

Pr. 31. desember 2020 var det registrert i alt 6.778 akkumulerte tilfeller av hivdiagnosen her i landet. Folkehelseinstituttet antar at det i dag lever i overkant av 4.000 mennesker med hiv her i landet. Det har vært en nedgang i antall personer diagnostisert i Norge de siste årene. (Hiv Norge)

Les også:

Virologen som først snakket sant om koronaviruset, er død

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.