Nytt

Det kom ikke ett negativt ord fra Norge da Ugandas president Yoweri Museveni i fjor gikk til innkjøp av ett av verdens mest eksklusive privatfly. Flyet koster 48,2 millioner dollar (rundt 335 millioner kroner), noe som tilsvarer nesten hele summen Stortinget har bevilget i bistand til Uganda for 2009.

Årlig satser Norge cirka 400 millioner kroner på å hjelpe Uganda økonomisk:

65 av millionene går rett inn i det ugandiske statsbudsjettet. Stortinget har bestemt at bevilgningen fra Norge skal gå til å fremme utvikling og bekjempe fattigdom. De er på ingen måte ment brukt til å finansiere luksus for landets statssjef.

Allikevel kom det ikke ett eneste negativt ord fra Norge da president Yoweri Museveni kjøpte ett av verdens mest eksklusive fly i privatjetklasssen, en Gulfstream, som han nylig har fått levert fra USA. Flyet kostet Ugandas slunkne statskasse den nette sum av 48,2 millioner dollar (ca. 335 millioner kr.) Det er ikke langt unna den sum Stortinget har bevilget til Uganda for i år.

Taust

– Nei, det ble ikke fremført kritikk fra Norge eller andre givere som vi er kjent med, sier ambassadør Bjørg S. Leite i Kampala til Aftenposten.

– Flykjøpet i seg selv fikk heller ingen direkte følger for den norske budsjettstøtten, da saken dukket opp for litt over ett år siden, sier ambassadøren videre.

Man anslår at over 40 prosent av Ugandas statsbudsjett består av bistandshjelp fra utlandet. Høyreleder Erna Solberg er opprørt over den norske tausheten i forbindelse med flykjøpet, mens statssekretær i UD, Håkon A. Gulbrandsen (SV), begrunner den uteblitte kritkken med at giverlandene aksepterte argumentene for å kjøpe nytt fly.

–Men la det være helt klart at Norge vil vurdere Ugandas prioriteringer i en større sammenheng. Jeg vil dessuten vurdere å ta dette opp med myndighetene når jeg besøker landet i mai, sier han til Aftenposten.

Gulbrandsen sier at Norge ved flere anledninger har kuttet i budsjettstøtten fordi landet ikke har overholdt sin del av avtalen når det gjelder godt styresett, Han hevder også at Norge har tatt opp kritikkverdige forhold med president Museveni. Norge er opptatt av at pengene brukes fornuftig, understreker Gulbrandsen, som bemerker kryptisk at «det er mange utfordringer i et land som Uganda.

Utviklingsminister Erik Solheim (SV) presenterte forøvrig nylig en stortingsmelding, der det heter «budsjettstøtten har bidratt til å prioritere innsatser som er viktige for de fattigste». Videre heter det at en evaluering skal ha påvist at slik støtte «kan være en effektiv, formålstjenlig og bærekraftig metode for å støtte nasjonale strategier for fattigdomsbekjempelse». Uganda er blant de fem landene som får særlig rosende omtale i den aktuelle stortingsmeldingen.

I motsetning til tausheten fra giverlandene, skal Musevenis flykjøp ha blitt kraftig kritisert av opposisjonen og medier i Uganda:

–Hvorfor skal en leder i et fattig land bruke et privatfly når ledere i mange av de industrialiserte land han ber om penger fra bruker rutefly, het det på lederplass i The Weekly Observer da planen om kjøpet ble kjent for vel ett år siden.

Presidentens bruk av fly har flere ganger vakt oppsikt i Uganda. I 2003 sendte han sin datter med sitt daværende fly til Tyskland for å føde. Det kostet statskassen 30.000 dollar (vel 200.000 NOK).

Aftenposten: Tilsvarer fem års budsjettstøtte fra Norge