Representantskapet i Innlandet Arbeiderparti gikk imot resultatet fra folkeavstemningen og vedtok å stemme for å beholde fylkeskommunen.

Vedtaket om å beholde Innlandet fikk 52 stemmer mens motforslaget fikk 50 stemmer.

Spørsmålet om Innlandet skal oppløses eller videreføres, blir endelig avgjort i et møte i fylkestinget onsdag. Arbeiderpartiets 20 representanter blir tungen på vektskålen, og nå er det vedtatt at fylkestingsgruppen skal gå inn for å beholde fylket.

Avgjørelsen fra representantskapet er bindende for fylkestingsgruppen.

Aps fylkesordfører Even Aleksander Hagen sier til Hamar Arbeiderblad at han likevel ikke tør slippe jubelen helt løs:

– Jeg tar ingenting for gitt. Nå er det opp til fylkestinget. Det er neste milepæl.

Foreløpig har Venstre, Høyre, KrF og MDG også sagt at de vil stemme for å bevare storfylket. Senterpartiet, SV, Rødt og Pensjonistpartiet vil tilbake til Hedmark og Oppland.

Folkeavstemning

Innlandet fylkeskommune holdt i februar en rådgivende folkeavstemning, der 50,7 prosent svarte at de vil tilbake til Hedmark og Oppland, mens 48,1 prosent vil beholde Innlandet.

Valgdeltakelsen var på 46,7 prosent. Det er bare i Innlandet det har vært avholdt folkeavstemning blant fylkene med debatt om oppløsning. Det ble vedtatt med en stemmes overvekt i fylkestinget den 8. desember.

Der ble det også vedtatt at grunnlaget for om Innlandet oppløses eller ikke skulle være helhetlig, og bestå av den rådgivende folkeavstemningen, høringssvar fra kommunene og en medarbeiderundersøkelse blant de ansatte i fylkeskommunen.

Fokus på helheten

Helheten ble nevnt mange ganger under debatten i Aps representantskap tirsdag kveld, men flere representanter la også tydelig vekt på resultatet fra folkeavstemningen.

Flertallet i Arbeiderpartiets gruppe i fylkestinget fremmet forslag om å beholde Innlandet, mens mindretallet fremmet forslag om å oppløse fylket.

Fristen for å søke om å reversere fylkessammenslåingen som utgjør Innlandet, er 1. mars.

Senterungdommen: En skandale

Leder av Senterungdommen Torleik Svelle kaller beslutningen til representantskapet for en skandale av dimensjoner.

– Her har du et bitte lite mindretall i Ap som overkjører et tydelig flertall i en folkeavstemning. Dette går på tilliten løs til politikere og til folkestyre og på tilliten folk har til valg, sier han til NTB.

De som stemte i folkeavstemningen i Innlandet, blir nå ikke lyttet til, og det er ikke bra, mener fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp).

– Alle de andre tvangssammenslåtte fylkeskommunene har lyttet til meningsmålinger og det som folket har ment. Her er det to stemmers overvekt i representantskapet i Arbeiderpartiet som fører til at vi fortsetter å være tvangssammenslått, sier hun til NTB.

Kulturministeren deltok

Flere store Ap-profiler deltok på representantskapsmøtet.

Mens Ap-veteran og stortingspolitiker Rigmor Aasrud mente at representantskapet måtte lytte til folket, argumenterte kulturminister Anette Trettebergstuen for å beholde Innlandet.

– Vi har ikke gode nok svar på hva konsekvensene av en deling er. Mange tror nok at om vi går for en splittelse, så blir det samme men i to fylker. Det er ikke riktig. Vi står overfor et valg, og på slutten av dagen så er det vi politikere som må svare for det vi gjør for innbyggerne våre, var blant argumentene hennes.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.