Innlandet fylke ser ut til å ville bestå, etter at fylkestingsgruppa til Ap fredag stemte for å beholde sammenslutningen av Hedmark og Oppland som ett fylke. Sammen med Høyre, Venstre og KrF sikrer de flertall for at fylket skal bestå, mot Senterpartiets ønske om tvangsoppløsning.

Arbeiderpartiets avgjørelse falt på et møte på Hunderfossen fredag. Ap’s fylkespolitikere vedtok en felles innstilling til partiets representantskap 27. november.

De ber representantskapet støtte fylkeskommunedirektør Tron Bamruds innstilling om at det ikke skal startes en prosess for å dele opp Innlandet og gå tilbake til Hedmark og Oppland.

Erik S. Winther var eneste motstemme. Han kom med et klart mandat fra sitt eget kommuneparti (Ringebu, red.anm.) om at Innlandet må splittes opp. (Østlendingen)

Møtet ble delvis avviklet sammen med fylkespolitikerne fra regjeringspartner Senterpartiet. De står sterkt på en folkeavstemning og på en oppløsning av Innlandet fylke.

– Vi har hele tiden vært tydelig på at vi ikke ønsker Innlandet. Det ble tvunget gjennom. Vi har prøvd å gjøre det beste ut av situasjonen, men vi er tydelig på at vi ønsker å løse opp igjen Innlandet, sier fylkesvaraordfører Aud Hove, som har kalt hele sammenslutningen «et makkverk». (Østlendingen)

Lite folk

Innlandet fylke er med sine vel 52.000 kvadratkilometer litt større enn Sveits og litt mindre enn Kroatia. Men med kun vel 370.000 innbyggere er storfylket en mygg i befolkningssammenheng.

Nettopp befolkningsutviklingen er et viktig argument for Arbeiderpartiets gruppeleder Hans Kristian Enge.

– I forhold til den negative folketallsutviklingen vil de to tidligere fylkene også være sårbare. Beholder vi fylkeskommunen slik den er i dag, vil den være mer robust for å gi forsvarlige tjenester. Dessuten ligger det klare invitasjoner i Hurdalsplattformen til å bygge videre på de fylkeskommunene som er i dag. Vi får muligheten til å sette i gang de strukturgrepene som skulle vært gjort i forkant av reformen, sier Enge.

Folkemeningen

Senterpartiet tok tidligere i høst initiativ til en meningsmåling, som viste at folket vil splitte det nye storfylket.

  • 60,8 prosent vil ha folkeavstemning. 26,5 prosent sier nei.
  • 46,7 prosent vil ha tilbake Hedmark og Oppland. 31,9 prosent er imot.
  • 57,4 prosent mener det var galt å gjøre en sammenslutning med tvang. 23,8 prosent mener det var riktig.
  • 53,6 prosent vil beholde Hedmark og Oppland som egne valgkretser ved stortingsvalget. 19,6 prosent vil ikke det.

Målingen viser også at det er blant velgerne fra Høyre, KrF, Venstre og Miljøpartiet De Grønne at det er flertall for å beholde Innlandet. Men blant Senterpartiets velgere er holdningen en annen. 64,3 prosent vil ha tilbake Hedmark og Oppland. 15,1 prosent vil ikke det.

– Vi har aldri hatt borgerlig flertall i Innlandet. Nå skal det bli spennende å se om Arbeiderpartiet snur seg til Høyre for å samarbeide i denne saken, sier Aud Hove. (Østlendingen)

FrP og SV har ennå ikke tatt standpunkt i striden, men etter det Østlendingen erfarer, vil også disse partiene, sammen med MDG, gå inn for å beholde Innlandet.

Svaret kommer på Fylkestingets møte 7.–9. desember.

Fylkespolitikerne i Ap har bestemt seg i fylkesstriden (Østlendingen – bak mur)

 

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.