Valgstyret i fylkeskommunen har besluttet at alle innbyggere over 16 år får avgi stemme, skriver Østlendingen.

Spørsmålet det skal stemmes over, er: «Mener du at Innlandet fylkeskommune skal videreføres eller deles?»

Den rådgivende folkeavstemningen gjennomføres fra 31. januar til 11. februar, med unntak av lørdag 5. og søndag 6. februar. Det er anslått at folkeavstemningen vil koste rundt 10 millioner kroner.

Valgstyret har også vedtatt å gjennomføre en høring hvor kommunene blir spurt om Innlandet bør videreføres eller deles.

Hedmark og Oppland ble slått sammen til Innlandet fra 1. januar 2020. Ap-Sp-regjeringen har åpnet for at sammenslått fylker kan deles hvis de selv ønsker det.

Det er fylkestinget som til slutt avgjør om Innlandet skal videreføres eller deles. Fylkestinget er ikke forpliktet til å følge innbyggernes anbefalinger i folkeavstemninger, men historisk sett har myndighetene valgt å gjøre det.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.