FHI anbefaler ikke bruk av koronasertifikat som et forebyggende tiltak i Norge. Helsedirektoratet mener spørsmålet i stor grad er en politisk vurdering.

– Utbredt bruk av koronasertifikat som ekskluderer deler av befolkningen fra aktiviteter kan medføre redusert livskvalitet, forsterke ulikhet og føre til svekket oppslutning om andre smitteverntiltak, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste faglige gjennomgang av koronasituasjon.

Det konkluderes med at koronasertifikat «i liten eller ingen grad vil kunne hindre en generell smitteøkning og eventuelt forhindre nedstengninger i fremtiden». Samtidig påpeker FHI at koronasertifikatet kan føre til at flere velger å ta vaksinen.

Den totale vurderingen er likevel at det ikke bør innføres her til lands.

Helsedirektoratet viser i sine anbefalinger om koronasertifikat til FHIs vurderinger, men påpeker at det kan ha en smittevernfaglig gevinst.

– Helsedirektoratet vurderer at innenlands bruk av koronasertifikat kan ha smittevernfaglige gevinster, men at den endelige avveiningen av fordeler og ulemper i stor grad må være en politisk vurdering, skriver direktoratet.

Regjeringen presenterer sine justeringer i smitteverntiltakene klokka 19 torsdag kveld.

Tidligere har regjeringen sagt at de jobber med en ny lovhjemmel for koronasertifikat. Dette må trolig til for å kunne innføre en slik ordning.

 

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.