Helsedirektoratet mener koronasertifikatet kan tas i bruk av fullvaksinerte over 16 år, ikke delvaksinerte. Det kan brukes på arrangementer og serveringssteder.

Koronasertifikatet kan også brukes på treningssenter og i svømmehaller, i tilfeller der det er en alvorlig smittesituasjon, kommer det fram i direktoratets faglige grunnlag til regjeringen.

Der kommer det også fram at helsemyndighetene er skeptiske til om negativ test kan inngå i sertifikatet, noe flere har trukket fram som nødvendig ut fra et rettferdighetsprinsipp.

– Det forventes størst smittereduserende effekt dersom testing ikke inngår som alternativ. Politiske avveininger, hensyn til forskjellsbehandling og å unngå «vaksinasjonspress» tilsier at andre hensyn også kan veies inn. Dersom testing skal inngå, må det gjøres avklaringer rundt testriggen, skriver de.

Direktoratet anbefaler at både EUs sertifikat og den nasjonale visningssiden bør kunne brukes for å unngå diskriminering. De anbefaler at de under 16 år fritas fra ordningen.

.– Helsedirektoratet anbefaler at de kommunene som innfører begrensninger for arrangementer/arenaer som primært er beregnet på barn og unge under 18 år, ikke stiller krav om koronasertifikat. Slike arrangementer bør forholde seg til reglene som gjelder i kommunen for arrangementer uten koronasertifikat, skriver de.

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.