Helsedirektoratet og FHI anbefaler å avvikle de kommunale koronateststasjonene og gå over til testing hos lege i tilfeller hvor det vurderes som relevant.

– Helsedirektoratet anbefaler at vi avslutter symptombasert testing ut fra smittevernformål og går over til testing på klinisk indikasjon, skriver direktoratet i sine anbefalinger til regjeringens nye koronastrategi.

Dette forklares slik.

– Testing på klinisk indikasjon kan defineres som at lege, basert på sykehistorie, symptomer og tegn hos en person som søker helsehjelp, finner at testing for og påvisning av covid-19 vil ha betydning for klinisk vurdering, behandling og/eller oppfølging.

Direktoratet anbefaler at de kommunale teststasjonene opprettholdes fram til 1. mai for å bidra til at fastleger og legevakt ikke overbelastes i en overgangsperiode og til smittetrykket er lavere enn i dag.

Anbefalingen er i tråd med vurderinger fra Folkehelseinstituttet.

– Overgang til klinisk testing for hele befolkningen bør skje så snart som mulig og når overgangen er praktisk gjennomførbar for kommunene. Befolkningen rådes til å kontakte lege når en har behov for legetilsyn som ved andre luftveisinfeksjoner, skriver FHI.

FHI anbefaler at det gjøres helhetsvurderinger av om det i en overgangsperiode bør deles ut selvtester til befolkningen. Dette ønsker Helsedirektoratet:

– Kommunene bør fortsatt tilby gratis utdeling av antigen hurtigtester til befolkningen fram til 1. september, skriver direktoratet i sin anbefaling.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.