Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er uenige i om skjenkeforbudet bør oppheves. Bjørn Guldvog leder Helsedirektoratet, mens Camilla Stoltenberg leder Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Folkehelseinstituttet anbefaler regjeringen om å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet. Helsedirektoratet mener at forbudet bør videreføres i 14 dager til.

«FHI anbefaler å reversere forbudet mot skjenking av alkohol som ble innført 4. januar. FHI anbefaler å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført. Dette vil innebære skjenkestopp klokka 24 og krav om at serveringsstedene ikke kan slippe inn nye personer etter klokka 22», heter det i de nye anbefalingene fra FHI og Helsedirektoratet.

Anbefalingen danner grunnlaget for regjeringens beslutninger om de nasjonale koronatiltakene, som statsminister Erna Solberg (H) skal redegjøre om i Stortinget mandag klokka 12.

Regjeringen innførte en nasjonal skjenkestopp ved midnatt fra 7. november i fjor. Denne varte fram til 4. januar, da all skjenking ble forbudt.

FHI understreker likevel at de mener at skjenkingen fortsatt må vurderes lokalt basert på den lokale smittesituasjonen.

Helsedirektoratet mener på sin side at skjenkeforbudet bør videreføres.

«Helsedirektoratet mener smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og vi er bekymret for at åpning for skjenking på serveringssteder skal bidra til å øke mobiliteten og kontakten i befolkningen, og på den måten bidra til smittespredning. Vi mener derfor det er ønskelig å opprettholde forbudet om skjenking av alkohol i ytterligere 14 dager», heter det i anbefalingen.

Fakta om helsemyndighetenes anbefalinger om koronatiltakene

Helsedirektoratet og Folkhelseinstituttet anbefaler flere endringer i de nasjonale koronatiltakene.

Anbefalingene ble lagt fram mandag, i forkant av statsminister Erna Solbergs (H) redegjørelse i Stortinget om de nasjonale tiltakene.

* Rådet om å unngå å ha gjester i hjemmet bør oppheves, mener Helsedirektoratet og FHI. FHI foreslår at man kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.

* Nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer anbefales videreført i to uker til av Helsediretktoratet, mens FHI mener det bør oppheves.

* Smittevernsnivået på ungdoms- og videregående skoler anbefales nedjustert til gult, men med mulighet for lokale innstramminger.

* Universiteter, høgskoler og fagskoler bør fortsatt bruke digital undervisning der dette er mulig, og alle planlagte arrangementer bør være digitale, mener Helsedirektoratet.

* Rådet om å unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland anbefales videreført.

* Det samme gjelder hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Kilde: Helsedirektoratet/FHI
Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.