Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer ikke med noen klare anbefalinger når det gjelder skjenkestoppen, men åpner for skjenking deler av kvelden.

Det nasjonale skjenkeforbudet ble innført natt til 15. desember.

– Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesituasjon. Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper, skriver Helsedirektoratet i sitt faglige råd til regjeringen.

Folkehelseinstituttet (FHI) foreslår også en tidsbegrensning.

– For å gjøre tiltaket mer effektivt kan det vurderes å begrense tidsrommet for skjenking. Å tillate skjenking fram til et gitt klokkeslett vil gjøre at flere serveringssteder kan holde åpent. Det kan bidra til økt smitterisiko fordi flere oppsøker serveringssteder, som igjen gir økt mobilitet og flere nærkontakter i tidsrommet før, under og etter servering, skriver FHI.

Instituttet antar at smitterisikoen er lavere jo tidligere tidspunktet settes.

– Hva som skal være det nøyaktige klokkeslettet vil være en skjønnsmessig vurdering, og det kan være en fordel å velge et tidspunkt som er gjenkjennelig fra tilsvarende tiltak tidligere i pandemien, skriver FHI.

Helsedirektoratet viser til at man tidligere i pandemien har hatt skjenkestopp etter klokka 22 eller etter midnatt.

– Dette har vært et kompromiss som gjør det mulig for utesteder å holde åpne, men som likevel reduserer risikoen for at for mange folk møtes og at folk inntar en større mengde drikke slik at smitteverntiltakene i mindre grad overholdes, skriver Helsedirektoratet.

Vanligvis er den nasjonale regelen at det kan serveres drikke med alkohol fram til klokka 3 på natten.

Selv om helsemyndighetene nå anbefaler å endre på reglene, er det til syvende og sist regjeringen som bestemmer. De har varslet en pressekonferanse klokka 19 hvor nye tiltak vil bli presentert.

 

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.