Rødt nivå i videregående skoler er ikke forholdsmessig og bør avvikles så snart som mulig, mener Helsedirektoratet og FHI. Alle nye anbefalinger er inkludert i denne saken.

Det kommer fram i det faglige rådet fra helsemyndighetene.

– Det finnes ikke tiltak som i tilstrekkelig grad kan bøte på de negative konsekvensene som redusert tilstedeværelse på skolen medfører, skriver Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Regjeringen vil kunngjøre sin endelige beslutning på en pressekonferanse torsdag kveld.

Valgte rødt nivå

13. desember innførte regjeringen rødt nivå i videregående skoler og gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler.

Trass i anbefalinger fra fagetatene om å innføre gult nivå i videregående etter jul, valgte regjeringen å videreføre rødt nivå.

Gult nivå vil imidlertid ha effekt også på videregående skoler, selv om man ikke kan ha faste kohorter på grunn av programfag, mener helsemyndighetene.

– Det er betydelig høyere smitterisiko innen husstand enn på skoler, slår de fast.

Tiltak for inneluft

Samtidig mener de at det er nødvendig å drøfte tiltak som sikrer god ventilasjon for å sikre inneluft av god kvalitet.

Helsemyndighetene varsler også at de neste uke vil gå gjennom innspill når det gjelder endringer i smitteveilederen for skolene.

Men allerede foreslår de å ta ut råd om separate uteområder på gult nivå fordi risikoen for smittespredning er redusert utendørs, samt å legge til rette for større fleksibilitet ved bruk av ansatte.

Vil ikke skrote trafikklysmodell

Helse- og omsorgsdepartementet har også bedt etatene vurdere i hvilken grad, når og eventuelt hvordan testing kan supplere eller erstatte den såkalte trafikklysmodellen.

– Gult nivå i trafikklysmodellen fungerer godt, og det er ikke behov for store endringer, kun små justeringer. Trafikklysmodellen i tillegg til jevnlig testing har fungert godt med tanke på smittehensyn og smittespredning, svarer Helsedirektoratet og FHI.

Fakta om anbefalte justeringer av koronatiltak (NTB)
 • Anbefaling om endring av TISK-strategien: Nærkontakter bør få større ansvar med å følge anbefalte testregimer. Dette kan erstatte dagens karanteneordning.
 • Oppfordring om maks ti gjester i tillegg til dem man bor sammen med. Barn kan ha besøk fra egen kohort selv over anbefalt antall gjester.
 • Unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel. Krav om munnbind dersom man ikke kan holde meteren. I taxi er det påbud om bruk av munnbind.
 • Helsedirektoratet og FHI foreslår å avvikle skjenkestopp, men å legge inn et klokkeslett for stenging, for eksempel klokken 22.
 • For arrangementer anbefales samme skjenkestopp som for serveringssteder. Arrangør skal bl.a. sørge for at alle kan holde meteren.
 • For offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste plasser anbefales en maksgrense på 200 personer, opp fra 50. Forutsetter smittevernfaglig forsvarlig drift og en meters avstand.
 • For offentlige arrangementer innendørs anbefales munnbindpåbud, men kun for publikum.
 • For offentlige arrangementer innendørs anbefales unntak fra avstandskravet for utøvere av kultur- og idrettsarrangementer over 20 år.
 • For offentlig arrangementer utendørs uten faste tilviste plasser økes maksgrense til «100 eller 200 personer,» opp fra 100. Munnbind anbefales.
 • For offentlige arrangementer utendørs med faste tilviste plasser økes maksgrense til 600 personer (200×3). Forutsetter smittevernfaglig forsvarlig drift og en meters avstand. Munnbind anbefales.
 • Innendørs arrangementer med nærkontakt for barn og unge anbefales å utsettes eller avlyses.
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter. Toaletter kan være åpne.
 • Voksne kan gjennomføre fritids- og idrettsarrangementer utendørs. Unntak fra avstand kan vurderes der det er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten.
 • Gult nivå i skoler, barnehager og SFO videreføres med jevnlig testing av ansatte og elever fra 1. klasse.
 • Anbefaler overgang til gult nivå i videregående skole, med jevnlig testing.
 • Det foreslås at barn og unge kan gjennomføre utendørs aktiviteter som normalt. Innendørs foreslås en gruppestørrelse på omtrent 20 personer eller etter kohort. Aktivitet kan gjennomføres med kontakt hvis nødvendig.
 • Utendørsaktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder, for eksempel idrettsturneringer, kan gjennomføres.
 • Tilsvarende aktiviteter innendørs anbefales å ikke gjennomføres.
 • Anbefaling om maks ti personer og en meter avstand ved organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for voksne. For eksempel korøving eller håndballtrening. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for to meter avstand.
 • Utendørs kan voksne utøve aktivitet som normal, med kontakt der det er nødvendig. Tidligere maks 20 personer med en meters avstand.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng: Anbefalt ti personer i grupper og en meter avstand innendørs. To meter ved intensiv trening. Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.
 • Ved høyere utdanning anbefales fortsatt opprettholdelse av digitalt undervisningstilbud og eksamen, samtidig som det tilrettelegges for mer fysisk undervisning. Anbefaler tilgjengelige tester på campus, jevnlig testing bør vurderes.
 • Anbefaler maks 20 personer med en meter avstand i klasserom i høyere utdanning. Avstand kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføring.
 • Bowlinghaller inkluderes i listen over virksomheter som må holdes stengt. Det gis unntak for toppidrett og organiserte idrettsaktiviteter for barn og unge under 20 år.

 

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.