Avdekkingen av at landets folkevalgte får dobbelt opp med feriepenger og gratis strøm i pendlerboligene, har satt fart i den nye stortingspresidenten. Tirsdag ber Masud Gharahkhani (Ap) lederen for pendlerboligutvalget utvide granskningen til å omfatte absolutt alle velferdsgoder.

Gharahkhani vil også kreve raskere levering av resultatene, skriver Dagsavisen.

Tirsdag formiddag møter Gharahkhani Therese Johnsen, lederen for det eksterne utvalget som skal granske Stortingets ordninger.

Han ønsker granskning av alt fra reisegodtgjørelser til feriepenger, og han vil at utvalget skal levere sine anbefalinger allerede før sommeren. Opprinnelig var planen at utvalget skal levere sin innstilling 1. oktober 2022.

– Vi ønsker at utvalget skal få et større mandat til å se på alle ordninger. Det mener jeg er et riktig og viktig signal å gi. Det hadde vært gunstig å kunne vedta noen nye prinsipper før sommeren. Det har jeg lyst til å snakke med henne om, sier Gharahkhani til Dagsavisen.

Feriepenger

Etter at Dagbladet før helgen gravde frem at stortingsrepresentantene har doble feriepenger, vil stortingspresidenten ikke lenger vente på granskningsutvalgets funn og tilrådinger:

– Vi kan ikke sitte og vente på granskingsutvalget. Vi må gjøre noe selv. Vi må spørre: Hva kan vi gjøre på kort sikt? Vi må allerede nå få på plass nye kontrollmekanismer. Stortingets administrasjon skal ikke lenger spørre seg selv: «Skal vi undersøke, skal vi si fra?» Svaret er: «Ja, det skal dere». Vi skal få eksterne folk til å sjekke, undersøke og veilede underveis, sier Gharahkhani, som allerede før jul vil be administrasjonen om å legge fram en sak om endringer i feriepengeordningen for stortingsrepresentantene.

– Ordningen med feriepenger må bli som den er i samfunnet for øvrig. Generelt har administrasjonen fått beskjed om å foreslå skjerpede retningslinjer innenfor reglene som fins i dag, sier han.

Strøm

Dagbladet hadde før helgen en bred gjennomgang av de folkevalgtes frynsegoder. Gratis kantine, gratis drosje og gratis aviser var kjent fra før, men at stortingsrepresentantene også får doble feriepenger, kom som en overraskelse på mange.

Document sendte før helgen en forespørsel til Stortingets økonomiadministrasjon om hvorvidt de representantene som har pendlerbolig, får dekket sine strømregninger. Før Stortinget rakk å svare, kom svaret hos Dagbladet;

 I de mye omdiskuterte pendlerboligene som Stortinget disponerer, er det også slik at representantene ikke betaler for strømmen.

– Hva? Er det mulig? Nå må da Stortinget våkne snart. Dette vil gjøre folk virkelig forbanna. Den ordningen må avvikles øyeblikkelig, sier Rasmus Hansson da Dagbladet konfronterer ham med ordningen.

– Dette viser hvorfor det ikke er særlig hastverk for politikere å gjøre noe med strømprisene. De får allerede statlig støtte! Nå må vanlige folk få samme støtte – og det haster! sier energipolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug, til Dagbladet.

Stortingspresidenten: – Vi kan ikke bare sitte å vente på granskingsutvalget. Vi må gjøre noe selv (Dagsavisen)

Politikernes ukjente frynsegoder (Dagbladet)

 

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.