Det tjener stortingspresident Eva Kristin Hansen til ære at hun torsdag kveld trakk den konklusjonen som ikke var til å komme forbi: å trekke seg fra vervet.

Men det er også det eneste ærerike ved hennes gjerninger i tidligere år og hennes adferd den siste tiden. Hun har brutt Stortingets egne forutsetninger og regler for gratis bolig i Oslo som stortingsrepresentant, men det måtte en politietterforskning til for å få henne til å innse at dette måtte få konsekvenser. Selv lot hun til å være blendet for å se virkeligheten i øynene. Politiet kom henne til unnsetning. Hun fratrer i vanære. 

Eva Kristin Hansen og minst fem andre stortingsrepresentanter er nå under politietterforskning for regelstridig å ha tilegnet seg økonomiske goder de ikke har krav på. I Hansens tilfelle skal det dreie seg om minst 200.000 kroner. Politiets etterforskning vil avklare om det dreier seg om bedrageri, som igjen gir grunnlag for tiltale og straff.

Det er ikke noe nytt at kulturen i stortingsmiljøet leder til skandaler. I 2008 gjaldt det den lukrative pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. Den ble i flere tilfelle misbrukt så grovt at det for en eks-representant fra Vestlandet endte med fengselsstraff. En kunne ikke lenger basere seg på at Stortinget selv kunne forvalte en ordning basert på tillit. Stortingsrepresentanters pensjon ble derfor en del av Statens pensjonskasse.

For tre år siden kom det for dagen at byggingen av Stortingets garasjeanlegg var så til de grader ute av kontroll at prosjektet sprengte selv de meste fantasifulle kalkyler. Stortinget avslo å la Statsbygg som profesjonell byggherre lede prosjektet. Amatørene på Løvebakken pukket på å lede prosjektet selv. Skandalen endte med at stortingspresident Olemic Thommessen ble lagt på alteret som sonoffer for Stortingets misgjerninger.

I perioden 2017–2021 tøt det ut en rekke saker fra ukulturens skyggefylte bakrom på Løvebakken. Frekke forsøk på uberettiget etterlønn ble avslørt. Det ble avdekket juks med reiseregninger hvor så vel private som oppdiktede reiser var blitt dekket. En representant ble idømt 11 måneders fengsel for svindelen. En annens bedragerisak står i disse dager for Oslo tingrett. 

Stortingets ukultur preger også administrasjonen, som i noen tilfelle har misledet representanter som har spurt seg for. Toppen på det hele er det når Stortingets direktør etter at Hansen-saken var avdekket, konkluderte med at administrasjonen ville stede saken til hvile fordi «det er så mange lignende tilfelle». Mulig svindel skal altså tildekkes.

Mye av holdningene på Stortinget preges av at Johan Sverdrups slagord «All makt i denne sal» har ført til at mange på Løvebakken føler seg allmektige. De opptrer som om all verdiskapning tilhører det offentlige og at folket er til av hensyn til makthaverne. Derfor gir de seg selv makt til å tilegne seg en stadig større del av de verdier folket skaper – ikke nødvendigvis for å øke folkets velferd eller gagne nasjonens interesser, men for å fremme egne formål. Allmaktsfølelsen gjør at det bare er å forsyne seg av verdier andre har skapt.

Presidentskapet avviste i siste valgperiode å la Riksrevisjonen føre tilsyn med Stortingets forvaltning. Skandalene gjør det tydelig at Stortinget har forspilt muligheten til å fortsette med tillitsbaserte ordninger for verdiforvaltning. Den tilliten har ikke Stortinget lenger. Derfor trer nå eksterne utvalg inn, og det må selvsagt også Riksrevisjonen gjøre. Og så må politiet avgjøre om de grøvste forsynderne må trekkes til strafferettslig ansvar.

Stortingsrepresentantene har dobbelt så høy godtgjøring som Ola Nordmanns gjennomsnittslønn. Og tunge politiske miljøer ivrer etter å øke godtgjørelsen enda mer ved å sammenligne med toppjobber i næringsliv og forvaltning. De klarer ikke å se forskjellen på en jobb og et lønnet verv. I tillegg får de valgte en rekke goder som velgerne ikke har. Stadig flere av representantene kommer fra beskyttede miljøer og en privilegert tilværelse.

Det er virkelig på tide at folkets representanter får nøye seg med folkets levekår.

 

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.