Sverigedemokratenes EU-parlamentariker Peter Lundgren ble i dag dømt for seksuell trakassering – til tross for at den utsatte kvinnen ikke ønsket å delta og til tross for at lydfilene bevisst var manipulert.

Saken mot Peter Lundgren er blitt kalt en politisk kampanje: En uke før EU-valget i mai 2019 publiserte Expressen opplysningene om at Sverigedemokraternas kandidat til EU-parlamentet, Peter Lundgren, hadde tatt en kvinnelig partifelle på brystet. SD-politikeren nektet for lovbruddet, men ble tiltalt og frifunnet i tingretten.  Dommen ble anket av førsteadvokaten, og Lundgren ble i dag dømt av lagmannsretten.

Lagmannsrettens dom er basert på de tapede telefonsamtalene mellom daværende EU-parlamentariker Kristina Winberg og en kvinnelig partikamerat som Expressen publiserte. I samtalene vitnet kvinnen om at Lundgren under et festarrangement i 2018 hadde tatt henne på brystet.

Lundgren innrømmet både i politiavhør og overfor Expressen at han kan ha tatt på brystene til kvinnen, men at det i så fall ville vært en spøk og at de begge hadde vært beruset. Peter Lundgren har derfor benektet straffskyld. Både Lundgren og kvinnen har for tingretten og lagmannsretten hevdet at de ikke husker noe fra hendelsen.

Under rettsmøtet i lagmannsretten opplyste Lundgrens advokat Tor Åström at lydfilene som ble brukt som bevis var manipulerte og derfor manglet bevisverdi. Påstanden ble underbygget av analysen gjort av Nationellt forensiskt centrum, som viste at lydfilene var blitt manipulert «ved å legge til eller fjerne materiale». Lagmannsretten uttaler i sin dom at dette bør anses som irrelevant.

”Att beröra en kvinnas bröst på det sätt som Peter Lundgren har gjort är en handling som typiskt sett är ägnad att kränka den sexuella integriteten hos den som utsätts. Omständigheterna vid tillfället var inte sådana att de föranleder någon annan bedömning”, skriver lagmannsretten i sin dom.

Ingen ytterligere konsekvenser vil være aktuelle og Peter Lundgren vil ikke bli tvunget til å trekke seg fra stillingen som EU-parlamentariker. Sverigedemokratenes partisekretær Richard Jomshof sier i en skriftlig kommentar til Expressen:

”Det är bra att detta utretts noga av rättsväsendet. Vår uppfattning är att både Peter Lundgren och den målsägande har rett ut situationen sinsemellan och är på god fot med varandra. Som vi förstår kommer Peter Lundgren driva ärendet vidare till nästa instans. Vad partiet anbelangar så är saken redan utagerad.”

Peter Lundgren ble dømt til dagbøter på til sammen 60.000 svenske kroner. Den kvinnelige partikameraten har ikke ønsket å delta i etterforskningen.

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.