Kjennelsen gikk ut på Ungarns behandling av flyktninger og asylsøkere. Dermed kan landet risikere å få nye bøter.

I henvisningen sier EU-kommisjonen at Ungarn ikke hadde adressert flere aspekter av kjennelsen fra EU-domstolen i desember 2020. Den fant at landets «transittsone» ved grensen til Serbia brøt med EU-loven.

EU-kommisjonen sier fredag at Ungarn blant annet ikke har avklart vilkårene for asylsøkeres rettigheter til å bli i landet i tilfelle en anke i asylprosessen finner sted.

«Transittsonen» sikter til det høye metallgjerdet på grensen som ble bygget i 2015 for å holde migranter og flyktninger unna. Alle som pågripes i Ungarn, sendes rett tilbake til Serbia.

Orban har dermed gjort det nesten umulig for migranter og flyktninger å søke om asyl i landet, enda Ungarn er medlem av EU.

FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, og menneskerettighetsgrupper sier at praksisen er ulovlig, mens EU sier at landets asyllover strider mot europeisk lov og folkeretten.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.