Nytt

Mandag ble en afghansk mann drept og to andre skadet, da det brøt ut kamper mellom migrant-grupperinger på grensen mellom Serbia og Ungarn. Kampene ble utkjempet med kniver, og begynte ved fem-tiden om morgenen, nær Backi Vinograd på serbisk side av grensen.

Etter uker og kanskje måneder på illegal reise gjennom “utenforlandene”, og i over 40 graders sommervarme, koker det fort over når migrantene står ved porten til velferds-Europa på grensen mellom Serbia og Ungarn.

ungarn.border

Foto: Ozren Draganovic

Denne før så åpne grensen er nå ved å stenge, etter at Ungarns statsminister Victor Orban tidligere i år bestemte at det skal bygges et fire meter høyt og 175 km langt gjerde på grensen mot Serbia. I juni sa Ungarn opp sitt medlemskap i Dublin-konvensjonen for på denne måten å fosøke å hindre at de migrantene som først blir registrert i Ungarn senere sendes tilbake dit fra andre land de måtte søke asyl i. Dette fikk EU-kommisjonen til å reagere, uten at de til nå har klart å komme opp med noen løsning på migrasjonsflommen.

Statsminister Orban har forsikret sin serbiske motpart Aleksandar Vučić om at gjerdet ikke er rettet inn mot serbiske besøkende til Ungarn, men at det er et midlertidig tiltak for å demme opp for den voldsomme strømmen av papirløse immigranter fra Afrika og Midt-Østen som vil inn i EU.

Byggingen av gjerdet, som er beregnet å koste 21 millioner Euro (ca 189 mill kroner), ble påbegynt ved Morehalom den 14. Juli, og statsminster Orban har lovet at hele byggingen skal være avsluttet innen utgangen av august.

ungarn.grensegjerde

                                                                                                                        

Foto: http://www.vestinet.rs/