Koronapandemien har rammet skjevt i Norge, fastslår FHI. Mens unge i liten grad har blitt alvorlig syke, har de levd med noen av de strengeste tiltakene.

– Barn og unge har sannsynligvis hatt den største belastningen av tiltakene, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

FHI la mandag fram sin oppsummering av koronapandemien i Norge.

Vet ikke hva det betyr på sikt

Våren 2021 var gjennomsnittlig 25 prosent av skolene helt eller delvis stengt, men det var store geografiske forskjeller, viser rapporten. I Møre og Romsdal var 11 prosent av skolene stengt, mot hele 60 prosent i Oslo.

Oslo og Viken har stått for 61 prosent av alle meldte tilfeller så langt, ifølge rapporten.

– Vi vet ikke hva det vil bety på sikt for videre skolegang og livsløp og vil følge opp dette, sier Stoltenberg.

Sosial og økonomisk skjevhet spiller også inn.

– De som har foreldre som ikke i samme grad kan hjelpe dem hjemme, og de som var utsatt fra før, er hardere rammet, sier hun.

– Kunne trolig hatt mindre nedstengning

Samtidig er risikoen for å bli alvorlig syk og dø større blant de eldre.

Befolkningen over 60 år har stått for 8 prosent av smitten, men over 90 prosent av dødsfallene. De mellom 0 og 39 år har stått for nesten 70 prosent av smittetilfellene, men bare 0,7 prosent av dødsfallene.

Blant yngre og aleneboere er det flest som har fortalt at de har følt seg ensomme og isolerte.

– Vi mener at det er sannsynlig at man kunne klart seg med mindre nedstenging. Men vi har for dårlig kunnskapsgrunnlag. Tendensen har derfor vært å slå til hardere fordi man har vært bekymret for å ikke kunne holde kontrollen, sier Stoltenberg.

FHI har hele tiden vært opptatt av at man må prøve å holde skolene åpne så mye som mulig, ifølge FHI-direktøren.

– Vi har i flere tilfeller ment at vi burde strekke det lenger, sier hun.

Må ha tilbud til utsatte

I tillegg har tjenestene særlig til de mest utsatte gruppene vært reduserte under pandemien, blant annet når det gjelder psykisk helse og barnevernstjenester.

Det er en viktig lærdom for framtiden, mener Stoltenberg.

– Vi må styrke beredskapen og krisehåndteringen ved blant annet å ha gode planer for hvordan skoler, barnehager og tjenester for utsatte barn og unge skal holdes i gang i en slik krise.

Mer smitte i innvandrergrupper

Utenlandsfødte sto for rundt 40 prosent av alle sykehusinnleggelser fra mars 2020 til februar 2021. Innvandrergrupper har vært og er fortsatt overrepresentert blant innlagte.

En årsak er lavere vaksinasjonsdekning i denne gruppen. Også bo- og arbeidsforhold spiller inn.

– Det har også vært mer smitte i noen av disse gruppene, slik at sjansen for å bli utsatt for alvorlig sykdom, har vært større.

– Og så er det åpenbart at vi ikke har nådd like godt fram til enkelte av disse gruppene, sier hun.

Hittil har rundt 332.000 nordmenn, eller 6 prosent av befolkningen, blitt smittet med koronaviruset, anslås det. Utenlandsfødte sto for rundt 40 prosent av alle sykehusinnleggelser fra mars 2020 til februar 2021.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.