I USA er vaksineindustrien i gang med å utvikle kombinerte vaksiner mot korona og influensa. Amerikanske helsemyndigheter har ingen betenkeligheter, men det har Folkehelsa. De advarer og sier det vil være vanskeligere å holde styr på bivirkningene.

Overlege Sara Viksmoen Watle ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter i en e-post til NTB at FHI er kjent med utviklingen av en kombinasjonsvaksine. (..)

Men mens legene i USA sier det går greit å få de to ved samme besøk til legen, sier FHI inntil videre nei.

– Det er lite kunnskap om samtidig bruk av koronavaksine og andre vaksiner, som influensavaksine. Samtidig bruk av vaksiner kan bidra til forsterkning av de kjente bivirkningene, og det kan i tillegg være vanskeligere å vurdere hvilken vaksine som bidrar til symptomene, sier Watle. (NTB)

Center for Disease Control i USA har inntatt en mer politisk rolle og går nå inn for vaksinetvang. Det er en ny politikk som de for bare kort tid siden sa var uaktuell. Man kan derfor ikke referere standpunktene uten å referere til at de har endret seg over tid.

Fra å ha gitt midlertidig godkjenning til mRNA-vaksiner har man gått til permanent godkjenning og til boostervaksiner, dvs. stikk nummer tre. Tiden for vaksinenes varighet er også kortet ned til seks–åtte måneder.

Det er tydelig at man i norsk helsevesen synes det går fort og ikke ønsker å gi blanco-godkjenning på sviktende grunnlag.

Men mediene kan gi inntrykk av at det bare er å kjøre på. USA går jo foran.

Men Food and Drug Administration og Center for Disease Control er ikke som de var. National Institute of Health er der Anthony Fauci arbeider, og de har finansiert gain-of-function-forskningen i Kina. De har mange skjelett i skapet. NIH-sjef Francis Collins har vært med på forskningen.

I tillegg kommer radikaliseringen under Biden, hvor vaksine er et politisk verktøy for kontroll av befolkningen.

Big Pharma ser ut til å ha fått frie hender.

Det er vaksineprodusentene Moderna og Novavax som begge nylig gjorde det kjent at de er i gang med å utvikle en kombinasjonsvaksine. De ser for seg at det trolig blir årlig behov for påfyll både av koronavaksine og den tradisjonelle, sesongtilpassede influensavaksinen. Ideen er at folk skal slippe flere injeksjoner og i stedet klare seg med ett legebesøk og én injeksjon. (…)

Det amerikanske smittevernbyrået Centre for Disease Control and Prevention (CDC) har gjort det klart at amerikanerne kan sette første, andre eller påfyllsvaksine mot covid samtidig som de får influensavaksine. (NTB)

Mediene burde vite nok nå til å være skeptiske til legers og akademikeres vaksinebegeistring. Man kan ikke sitere noen bare fordi de har en fin tittel og bruke deres uttalelser og ta dem for god fisk pga. face value.

Hvem er professor i smittevern William Schaffner ved National Foundation for Infectious Diseases som NTB siterer?

Det vil være tidsbesparende å få flere vaksiner på en gang, men effektivt for hvem?

– Å få flere vaksiner på en gang har vært standard medisinsk praksis i flere tiår, sier Schaffner, som hevder at det ikke har skadet noen. Som eksempel trekker han fram rekruttene i militæret i USA.

De får ifølge Schaffner en hel drøss med vaksiner på en gang når de skal inn i tjenesten, uten at det blir for mye for deres immunsystem.

Ifølge Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS), som tilbyr legemiddelinformasjon til helsepersonell, kan i prinsippet nesten alle vaksiner gis samtidig, forutsatt forskjellig injeksjonssted, selv om det for nyere vaksiner ikke nødvendigvis er slik at alle kombinasjoner er prøvd ut. (NTB)

Men dette er en generalisering som ikke kan brukes på de nye mRNA-vaksinene. At noen vaksiner kan kombineres, betyr ikke nødvendigvis at andre også kan.

Hvorfor hører vi ikke mer om bivirkningene? Hvorfor er det helsepersonell som nekter å ta vaksinene?

Vi hører om nyrepasienter som får svekket nyrefunksjon etter å ha tatt vaksinen. Når de kommer på sykehus, får de høre at det har vært flere som har fått svekket nyrefunksjon etter å ha tatt vaksinen. Hvorfor går ikke helsemyndighetene ut og informerer offentligheten og allmennleger?

I stedet heier mediene på at også barn ned til 12 år skal ta vaksinen.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂