Et forbud mot organisert rasisme risikerer å bli et slag i luften. Flere tunge kontrollorganer kritiserer forbudet, inkludert påtalemyndigheten.

Det melder Svenska Dagbladet.

I våres foreslo et parlamentarisk utvalg straff på opp til fire års fengsel for deltakelse i rasistiske organisasjoner.

For at deltakelse skal kunne straffes, ifølge forslaget, må organisasjonen innenfor rammen av sin virksomhet «forfølge en etnisk gruppe gjennom kriminalitet på grunnlag av etnisk opprinnelse, hudfarge eller rase».

Forslaget har støtte i alle partiene i riksdagen foruten om Vänsterpartie, Sverigedemokraterna og Liberalerna.

Den svenske påtalemyndigheten sier i sitt høringssvar at det vil være vanskelig å bevise at en organisasjon er engasjert i organisert rasisme og at organisasjonen begår forbrytelser basert på rasisme. I tillegg kan det være vanskelig i det hele tatt å bevise at noen er medlem av en slik organisasjon, ifølge påtalemyndigheten.

Brottsförebyggande rådet (Brå) og Sveriges Domarförbund avviser forslaget om å innføre «organisert rasisme» og «støtte til organisert rasisme» som lovbrudd, skriver Svenska Dagbladet.

Brå mener det ikke er støtte i riksdagens rapport for påstander om at «rasistisk forfølgelseskriminalitet» har økt.

Justitiekanslern skriver i sitt høringssvar at utformingen av de nye straffebestemmelsene kan «føre til både bevismessige vanskeligheter og anvendelsesproblemer, som på sikt risikerer å undergrave lovgivningens formål og effektivitet».

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂