Et individ har grenser, slik en sivilisasjon og et samfunn har det. Uten grenser blir vi utflytende. I dag lærer eliten oss at vi skal være «åpne», men vi hører ikke noe om hvor grensene går. Ubevisst plager dette menneskene. Det skaper en stor usikkerhet.

USA har de siste tyve år spilt en hovedrolle i kampen mot islamsk terror, men allerede under Obama begynte dette å endres. Når Trump kunne vekke slikt raseri, var det fordi han gikk mot strømmen. Den strømmen som har forvandlet liberalere til radikale venstreekstremister.

En lignende bevegelse finner sted over hele Vesten. Aggresjonen rettes innover, mens man vil ha dialog selv med sine fiender. Det er en klar parallell til appeasement-politikken før utbruddet av annen verdenskrig. Heller ikke den hadde behøvd å forløpe som den gjorde. Hadde ikke Churchill blitt statsminister i mai 1940, er det ikke sikkert hvordan det hadde gått.

Det som Biden-administrasjonen avslørte i Kabul, var på nivå med opptakten til annen verdenskrig: En komplett mangel på moral og prinsipper. Ute av stand til å se forskjell på venn og fiende.

Glenn Beck forteller dette på grelleste måte: Han er i Afghanistan-området for å evakuere kristne konvertitter, men møter bare motarbeidelse fra State Department. De forsøker å stikke kjeppene i hjulene for ham. Selv evakuerer de afghanere på bekostning av amerikanere.

Det er en historie som minner om kampen for å redde jøder ut av nazistenes klør. I Foreign Office i London satt det embetsmenn som motarbeidet forsøkene, som skrev i papirene: Those wailing Jews (disse sytete jødene).

Jødene har lært. De forlater Europa.

Men hva med europeerne? Hvilken fremtid går de i møte?

De tror kanskje det hjelper hvis de distanserer seg fra kristendommen. Men slik er det ikke.

Fienden betrakter deg som kristen og vantro uansett.

Du kan like gjerne vedkjenne deg din bakgrunn og kjempe for det du har kjært.

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der! Følg oss på Odysee!

Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂