Oljedirektoratet anslår at bare halvparten av oljen på norsk sokkel er tatt opp. Spørsmålet er om det finnes politisk vilje til å hente den opp. Hvis Norge velger å avstå vil andre fylle etterspørselen og ifølge IEA vil den stige helt frem til midten av 30-tallet. Norge risikerer m.a.o. å gi fra seg enorme inntekter.

 Oljedirektoratet skriver på hjemmesiden sin: «Mer enn halvparten igjen», og viser til at summen av funn man vet om og det de tror man vil finne på norsk sokkel er mer enn det som er pumpet opp allerede.

Det er bemerkelsesverdig at Jonas Gahr Støre i samme innslag på Søndagsrevyen sa Ap ikke vil sette noen sluttdato for oljeutvinningen, slik mange nå ivrer for. Han er mer pro-olje enn olje- og energiminister Tina Bru:

– Vi har ikke noen selvstendig mål om at vi skal hente opp alt på norsk sokkel, svarer olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hvordan vil en eventuell regjeringsdannelse med ett av de to ytterliggående partiene, Rødt og MDG, som støttepartier, arte seg for Ap?

– Vi er mot sluttdato. Vi har som holdning at vi skal utvikle, ikke avvikle den industrien, for det er på skuldrene av den vi bygger de nye arbeidsplassene. Et kunstig brudd med sluttdato, det fjerner fagfolk, investeringer og mulighet til å utvikle de teknologiene vi trenger, sier Støre.

Beregning: Over halvparten av oljen igjen

 

 


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂