Høyres Tina Bru blir ny olje- og energiminister, ifølge Dagens Næringsliv. I oljesektoren sier man nå: – Skrekk og gru, med Bru. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Broiler-Høyre har etter det Dagens Næringsliv erfarer fått sin vilje. Tina Bru (33) skal bli olje- og energiminister. Statsminister og Høyre-leder har med det lagt Norges fremtidige oljeinntekter i MdGs fang.

Kilder til DN: Tina Bru blir olje- og energiminister

Tina Bru har så langt vært aktiv i å snakke ned den norske oljevirksomheten.  Faller valget på henne, vil Norge som oljenasjon miste troverdighet.  De siste årene har denne stortingsrepresentanten fra oljefylket Rogaland snakke på inn- og utpust om utslippsfri sokkel i 2035.
Dette kan bety alt fra full elektrifisering og nedstengning av oljefelt. Begge deler vil være ødeleggende for norsk økonomi, med alvorlige ringvirkninger for norsk industri og for kommende generasjoner.
Tina Bru har en svak utdanning, som ikke korrelerer med tung kunnskap innen denne sektoren, nok en broiler i statsrådstolene. Her er hva hun selv opplyser om utdanning og yrkeserfaring på Stortingets egne sider:
  • Årsstudium religionsstudier – Universitetet i Stavanger
  • Bachelor of Management med fordypning endringsledelse – BI Stavanger
  • Treider videregående skole – studiespesialiserende 2003-2005

Yrke

  • Butikkmedarbeider, Carlings
  • Politisk rådgiver, Rogaland fylkeskommune

Hun er medlem av Stortingets energi- og miljøkomité, uten at det i seg selv kvalifiserer til en ministerpost.

Bru skal altså lede arbeidet med flere viktige saker.

  • North Connect, strømkabelen til England, skal avgjøres i vår, men der har allerede Frp signalisert at de vil gå imot, sammen med Senterpartiet. Mye politisk kabling må til får å få den til.
  • Iskanten i nord. Også her er Frp glad for å være ute. Bru får nok støtte i Venstre, men vil hun få Arbeiderpartiet med seg for å lage flertall for Venstres linje?
  • Havvind. Her kan Bru spille på at Equinor er «ledende» i verden på denne teknologien, ikke minst fordi CO2-fikserte regejeringer betaler det meste av regningen, altså subsidierer satsningen
  • CO2-fangst/-lagring. Igjen et spørsmål det er umulig å spå om. Har Bru tyngden som skal til for å bygge bruer til MdGs Soria Moria?

Nestleder-kandidat
Tina Bru har forlengst signalisert og blitt signalisert som Høyres nye 2. nestleder etter Bent Høie. DN er inne på at dette kan være et signal om kommende fornying i partiledelsen.

Skarpere penner enn min har i dag ymtet frempå at valget av Bru er et ledd i Høyres strategi om 10% oppslutning i 2021.

For en nærmere gjennomgang av Tina Brus klimapolitiske standpunkt, anbefales følgende utdrag fra Klimarealistenes filleristing av henne i 2018.

«..trenden vi har sett de siste årene med mer ekstremvær.» Usant. Nedbøren er rimelig stabil over ¾ av landarealet. For orkaner, taifuner og sykloner er trenden synkende både for frekvens, styrke og økonomisk skade ift GDP. Jfr IPCCs SREX-rapport. I tillegg har Dr. Pielke analysert hva dataene viser i forhold til SREX: Flomskader i USA har sunket med 75 % siden 1940. Tilsvarende i Norge, med dødeligste flom i 1789. Alarmene i media om flere ekstremværeffekter er gale. Statistikk viser det motsatte. Ekstremvær-dødelighet er sterkt avtagende, både globalt og i Norge.

«Global oppvarming er et stort problem». Usant, jfr siste hovedrapport, WG1, kap 9, side 769 boks 9.2, som bekrefter at en varmepause inntraff i 1998. Etter dette har det ikke vært signifikant global oppvarming. Den seriøse debatten dreier seg om hvorvidt global oppvarming kan bli et problem i framtiden.

«…klimaforandringene er en sannsynlig forklaring på sommeren». Usant, jfr meteorologisk institutt i Bergen som i media har forklart at juliværet skyldes et naturlig blokkerende høytrykk.

«Temperaturutviklingen siste 50 år har vist økende temperaturer». I beste fall upresist, etter 1950 har det kun vært signifikant global oppvarming i årene 1977-98. Det var en tilsvarende varmeperiode i 1930-årene, fulgt av en 35-årig global nedkjøling.

«På 100 år har global temperatur steget med én grad». I beste fall upresist, det er blitt ca 0,8 grader varmere siden 1880. Det er nå ca 0,7 grader kaldere enn da Norge ble samlet til ett rike for over 1000 år siden. All temperaturøkning inntil 2,2 grader Celsius er til fordel for fattig og rik iht IPCCs hovedforfatter Dr. Richard Tol.

«Klimaforskere mener det er omtrent 100 % sannsynlig at dette skyldes menneskelig aktivitet». Usant. FNs klimapanel mener at mer enn 50 % av oppvarmingen etter 1950 skyldes våre utslipp. Dette er basert på klimamodeller som i beste fall er villedende.

Det anbefales at Tina Bru lærer seg å skjelne mellom politisert klimaforskning og ekte naturvitenskap. Teksten hennes avslører manglende viten om vitenskapelig metode. Det spiller ingen rolle hvor mange politikere eller forskere som mener noe er sannsynlig. Det eneste som spiller noen rolle er hva som observeres i naturen.

…Konklusjon: Tina Bru er uskikket til å være Høyres klimapolitiske talsperson.

Nå skal Bru kanskje bli olje- og energiminister. Jubelen står sannsynligvis i taket hos MdG og Venstre, men vi andre kan ikke si annet enn skrekk og gru!