Norske hjelpeorganisasjoner ber utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sende diplomater tilbake til Kabul og innlede dialog med Taliban.

– Et internasjonalt diplomati i Kabul er viktig. For å få til en fredelig utvikling i Kabul er det viktig at det internasjonale samfunnet har tett dialog med de reelle makthaverne i Afghanistan. Dette er for tiden Taliban, heter det i en felles uttalelse fra Afghanistankomiteen, Care, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen.

De oppfordrer Norge til å gjenåpne ambassaden i Kabul og gå i dialog med Taliban.

– Norge bør også oppfordre andre land til å etablere diplomatiske forbindelser, mener de fire hjelpeorganisasjonene.

Ta dem på ordet

– Taliban har sagt at de garanterer sikkerheten for internasjonale aktører i landet. Det er nå viktig å ta dem på ordet, sier Afghanistankomiteens generalsekretær Liv Kjølseth.

Utsatte grupper i Afghanistan vil være i større fare dersom ikke utenlandske diplomater er til stede og rapporterer hjem om det som skjer i landet, mener hjelpeorganisasjonene.

Den internasjonale bistanden til landet må videreføres, til tross for Talibans maktovertakelse, understreker de.

Humanitær krise

Afghanistan befinner seg allerede i en humanitær krise. For at dette ikke skal utvikle seg til en katastrofe som vil destabilisere landet ytterligere, må grunnleggende tjenester innenfor helse, utdanning og infrastruktur videreføres, heter det i uttalelsen fra de fire hjelpeorganisasjonene.

– Dette vil kreve en videreføring av internasjonal bistand til Afghanistan. For at innsatsen skal være effektiv, må giverlandene være til stede i landet for å overvåke innsatsen. Dette er også noe afghanere selv sier at de ønsker, påpeker de.

– Vi minner Norge og andre vestlige land om at de i dialog med Taliban og den nylig avgåtte regjeringen i landet har kommet med lovnader om fortsatt støtte til Afghanistan. Dette er ikke tiden for å trappe ned den sivile innsatsen, sier Kjølseth.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂